• Politieenwetenschap


Call 2017 Aanbestedingsprocedure

Beoordelingstermijn
Indieners van onderzoeksideeën ontvangen uiterlijk 30 juni 2017 bericht per mail of hun idee ontvankelijk is verklaard en in de beoordelingsprocedure wordt meegenomen. Vervolgens ontvangen zij uiterlijk 29 september 2017 bericht of het ingediende onderzoeksidee doorgaat naar de tweede ronde. Onderzoeksideeën die zijn geselecteerd voor de tweede ronde, dienen uiterlijk vrijdag 3 november 2017 als uitgewerkt voorstel te worden ingediend.

Uiterlijk 15 december 2016 zal bekend worden gemaakt welke onderzoeksvoorstellen zijn verkozen en deel uitmaken van het onderzoeksprogramma 2018 dat aan de directeur van de Politieacademie ter vaststelling zal worden aangeboden.

Als het geactualiseerde onderzoeksprogramma 2018 op voordracht van de Commissie Kennis en Onderzoek door de directeur van de Politieacademie is vastgesteld, kan met de aanbesteding van onderzoeksprojecten worden begonnen. Dat zal in principe niet eerder zijn dan januari 2018.

Call 2017

Bijlage1 SOANP