• Politieenwetenschap


Begroting

Voor de uitvoering van het meerjaren onderzoeksprogramma van Politie en Wetenschap is een jaarlijks budget beschikbaar van om en nabij €1. 7 miljoen. Daarvan is ongeveer 80% bestemd voor (nieuw) onderzoek en de rest voor uiteenlopende voorbereidings- en follow-up activiteiten.