• Politieenwetenschap


Call 2018 Aanbestedingsprocedure

Beoordelingstermijn
Indieners van onderzoeksideeën ontvangen uiterlijk 22 juni 2018 bericht per mail of hun idee ontvankelijk is verklaard en in de beoordelingsprocedure wordt meegenomen. Vervolgens ontvangen zij uiterlijk 28 september 2018 bericht of het ingediende onderzoeksidee doorgaat naar de tweede ronde. Onderzoeksideeën die zijn geselecteerd voor de tweede ronde, dienen uiterlijk vrijdag 2 november 2018 als uitgewerkt voorstel te worden ingediend.

Uiterlijk 14 december 2018 zal bekend worden gemaakt welke onderzoeksvoorstellen zijn verkozen en deel uitmaken van het onderzoeksprogramma 2018 dat aan de directeur van de Politieacademie ter vaststelling zal worden aangeboden.

Als het geactualiseerde onderzoeksprogramma 2019 op voordracht van de Commissie Kennis en Onderzoek door de directeur van de Politieacademie is vastgesteld, kan met de aanbesteding van onderzoeksprojecten worden begonnen. Dat zal in principe niet eerder zijn dan januari 2018.


Call_2018