• Politieenwetenschap


Call 2019 Beoordelingstermijn

Beoordelingstermijn
Indieners van onderzoeksideeën ontvangen uiterlijk vrijdag 4 oktober 2019 bericht per mail of hun onderzoeksidee ontvankelijk is verklaard en in de beoordelingsprocedure wordt meegenomen.

Vervolgens ontvangen zij uiterlijk 13 december 2019 bericht met het advirs om het ingediende onderzoeksidee wel of niet uit te werken in de tweede ronde

Onderzoeksvoorstellen dienen uiterlijk maandag 3 februari 2020 als uitgewerkt onderzoeksvoorstel te worden ingediend.

Uiterlijk 3 april 2020 zal bekend worden gemaakt welke onderzoeksvoorstellen zijn verkozen en deel uitmaken van het onderzoeksprogramma 2020 dat aan de directeur van de Politieacademie ter vaststelling zal worden aangeboden.

 

Download Call 2019

Download SOAP 2019-2022