• Politieenwetenschap


Call 2020 Beoordelingstermijn

Beoordelingstermijn
Indieners van onderzoeksideeën ontvangen uiterlijk maadag 28 september 2020 bericht per mail of hun onderzoeksidee ontvankelijk is verklaard en in de beoordelingsprocedure wordt meegenomen.

Vervolgens ontvangen zij uiterlijk 14 december 2020 bericht met het advies om het ingediende onderzoeksidee wel of niet uit te werken in de tweede ronde

Onderzoeksvoorstellen dienen uiterlijk maandag 1 februari 2021 als uitgewerkt onderzoeksvoorstel te worden ingediend.

Uiterlijk 9 april 2021 zal bekend worden gemaakt welke onderzoeksvoorstellen zijn verkozen en deel uitmaken van het onderzoeksprogramma 2021 dat aan de directeur van de Politieacademie ter vaststelling zal worden aangeboden.

Download Call 2020

Download SOAP 2019-2022