• Politieenwetenschap


Call 2021 Beoordelingstermijn

Beoordelingstermijn
Indieners van onderzoeksideeën ontvangen uiterlijk maadag 4 oktober 2021 bericht per mail of hun onderzoeksidee ontvankelijk is verklaard en in de beoordelingsprocedure wordt meegenomen.

Vervolgens ontvangen zij uiterlijk 13 december 2021 bericht met het advies om het ingediende onderzoeksidee wel of niet uit te werken in de tweede ronde

Onderzoeksvoorstellen dienen uiterlijk maandag 31 januari 2022 als uitgewerkt onderzoeksvoorstel te worden ingediend.

Uiterlijk 8 april 2022 zal bekend worden gemaakt welke onderzoeksvoorstellen zijn verkozen en deel uitmaken van het onderzoeksprogramma 2021 dat aan de directeur van de Politieacademie ter vaststelling zal worden aangeboden.

Download Call 2021.pdf

Download SOAP 2019-2022