Call 2022 Beoordelingstermijn

Beoordelingstermijn
Indieners van onderzoeksideeën ontvangen uiterlijk maadag 3 oktober 2022 bericht per mail of hun onderzoeksidee ontvankelijk is verklaard en in de beoordelingsprocedure wordt meegenomen.

Vervolgens ontvangen zij uiterlijk 12 december 2022 bericht met het advies om het ingediende onderzoeksidee wel of niet uit te werken in de tweede ronde

Onderzoeksvoorstellen dienen uiterlijk 6 februari 2023 als uitgewerkt onderzoeksvoorstel te worden ingediend.

Uiterlijk 7 april 2023 zal bekend worden gemaakt welke onderzoeksvoorstellen zijn verkozen en deel uitmaken van het onderzoeksprogramma 2023 dat aan de directeur van de Politieacademie ter vaststelling zal worden aangeboden.

Download Call 2022

Download SOAP 2019-2022