Call 2024 Beoordelingstermijn

Beoordelingstermijn
Indieners van onderzoeksideeën ontvangen uiterlijk maadag 30 september 2024 bericht per mail of hun onderzoeksidee ontvankelijk is verklaard en in de beoordelingsprocedure wordt meegenomen.

Vervolgens ontvangen zij uiterlijk 9 december 2024 bericht met het advies om het ingediende onderzoeksidee wel of niet uit te werken in de tweede ronde

Onderzoeksvoorstellen dienen uiterlijk 3 februari 2025 om 16.00u als uitgewerkt onderzoeksvoorstel te worden ingediend.

Uiterlijk 4 april 2025 zal bekend worden gemaakt welke onderzoeksvoorstellen zijn verkozen en deel uitmaken van het onderzoeksprogramma 2025 dat aan de directeur van de Politieacademie ter vaststelling zal worden aangeboden.

 

Download Call 2024