Call 2024

De Call is een openbare oproep voor het indienen van onderzoeksideeën die jaarlijks wordt gepubliceerd. De Call is gebaseerd op de Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie. De Strategische Onderzoeksagenda beslaat een breed spectrum aan vraagstukken in de uitvoeringspraktijk, de politieorganisatie en het bestel en in de samenleving. De vraag hoe nieuwe kennis de politie kan verbeteren staat centraal.

De Politieacademie doet een deel van het gewenste wetenschappelijk onderzoek zelf. Met de Call worden onderzoeksvragen van de Onderzoekagenda uitbesteed aan universiteiten en andere onderzoeksinstellingen. Zo staat ook ervaring en kennis ter beschikking voor onderzoeksthema’s waarop binnen de Politie en Politieacademie geen of minder expertise aanwezig is.

De Call is een open inschrijving. Bij voorkeur vindt onderzoek plaats door diverse wetenschappelijke disciplines. Niet alleen de sociologie, rechtswetenschap en criminologie, maar ook bijvoorbeeld psychologie, antropologie en bedrijfseconomie. Er kan ook worden samengewerkt met onderzoekers van Politie. Het onderzoek dient zoveel mogelijk aanvullend te zijn aan onderzoek van Politieacademie, Politie en andere onderzoeksinstellingen.

Toewijzing gebeurt in competitie: in principe worden de beste voorstellen, waarvan verwacht mag worden dat ze een waardevolle bijdrage leveren aan de beoogde kennisopbouw, gehonoreerd.

Bijgaand vindt u de Call 2024. Deze Call geeft voor 2025 richting aan de thema’s waarop wetenschappelijk onderzoek wordt uitbesteed. U wordt uitgenodigd een onderzoeksidee in te dienen. Meer informatie over de procedure vindt u in het Protocol dat bij de Call is gevoegd. 

 

Download Call 2024

SOANP 2023-2026