Publicaties voor: Cultuur

  1. 'Ik hou het hier wel uit hoor' Mentale weerbaarheid binnen de districtsrecherche (2018). H. Sollie Politiewetenschap 106

  2. Spelen met weerbarstigheid Belemmerende patronen en doorbrekende handelingsperspectieven bij het ontwikkelen van basisteams (2015). W. Landman, R.M. Kouwenhoven en M. Brussen (Twynstra Gudde, Amersfoort). Politiewetenschap 85

  3. Politiemensen over het strafrecht (2014). J. Kort, M.I. Fedorova en J.B. Terpstra (Radboud Universiteit, Nijmegen). Politiewetenschap 78

  4. Leidt professionalisering nog tot een professionele(re) politie? Verschillende logica’s op professionaliteit en professionalisering binnen de politie verkend (2014). I. Helsloot, P. van Reenen en J. Groenendaal (Crisislab / Van Reenen-Russel Consultancy). Verkenningen 74

  5. Politieverhalen Een etnografie van een belangrijk aspect van politieculturen (2013). M.J. van Hulst, Tilburg University, Tilburg. Politiewetenschap 66

  6. Adrenaline en reflectie Hoe leren politiemensen op de werkplek? (2007). Anja Beerepoot, Anja Doornbos, Anneke van Hoek, Maarten de Laat, Frits Prior, Gert Jan Slump en Guido Walraven (DSP-groep, Amsterdam). Politiekunde 14

  7. Wat niet weet, wat niet leert Over de kennisfunctie bij de politie (2008). N. Struiksma en H.B. Winter (Pro-Facto, Universiteit Groningen). Verkenningen 33

  8. De ontwikkeling van de politiefunctionaris Een longitudinaal onderzoek naar veranderingen in houding ten aanzien van het politiewerk, de politieorganisatie en de omgeving (2007). S. Nieuwkamp, R. Kouwenhoven en M. Krommendijk (Universiteit Twente). Verkenningen 35

  9. Positie en expertise van de allochtone politiemedewerker Op weg naar een volwaardige plaats binnen de politie (2007). J. Broekhuizen, J. Raven en F.M.H.M. Driessen (Bureau Driessen, Utrecht). Politiewetenschap 37