Publicaties voor: Cybercrime

  1. Slachtoffer van onlinecriminaliteit, wat nu? Een onderzoek naar aangiftebereidheid onder burgers en ondernemers (2020). S.G.A. van de Weijer, E.R. Leukfeldt, S. van der Zee Politiewetenschap 120

  2. De aanpak van cybercrime door regionale eenheden van de politie Van intake van cybercrime naar opsporing en vervolging (2020). Paul Boekhoorn Politiekunde 102

  3. Burgemeesters in cyberspace Handhaving van de openbare orde door bestuurlijke maatregelen in een digitale wereld (2018). W. Bantema, S.M.A. Twickler, S.A.J. Munneke, M. Duchateau en W.Ph. Stol (NHL Stenden Hogeschool / Rijksuniversiteit Groningen). Politiewetenschap 103

  4. Aankoopfraude vanuit het buitenland Alternatieven voor opsporing (2019). J. Jansen, S. Westers Politiekunde 99

  5. Dat heeft iemand anders gedaan! Een studie naar slachtofferschap en modus operandi van identiteitsfraude in Nederland (2015). L. Paulissen en J. van Wilsem (Universiteit Leiden). Politiewetenschap 82

  6. De organisatie van de opsporing van cybercrime door de Nederlandse politie (2012). N. Struiksma, C.N.J. de Vey Mestdagh en H.B. Winter (Pro Facto & Kees de Vey Mestdagh, Groningen). Politiekunde 43

  7. Gouden bergen Een verkennend onderzoek naar Nigeriaanse 419-fraude: achtergronden, daderkenmerken en aanpak (2009). Y.M.M. Schoenmakers, E. de Vries Robbé en A.Ph. van Wijk (Bureau Beke, Arnhem). Politiewetenschap 48

  8. Criminaliteit in de virtuele ruimte (2002). P. van Amersfoort, M. Rietveld en L. Smit (DSP-Groep, Amsterdam / TNO/FEL) Politiekunde 1