Publicaties voor: Eigentijdse relatie met burgers

 1. Politiestraatgezag en (on)gehoorzaam burgergedrag (2019). A. Scholtens, M. Helsloot, I. Helsloot Politiewetenschap 112

 2. Politie en actief burgerschap: een veilig verbond? Een onderzoek naar samenwerking, controle en (neven)effecten (2019). V. Lub, T. de Leeuw Politiewetenschap 108

 3. Een klacht is een gratis advies (2018). G. Jacobs,T. Hak, G. Vanderveen, M. Flory, T. Thuis, S. Valkeman, M. Franken Politiekunde 96

 4. Doe-het-zelfsurveillance Een onderzoek naar de werking en effecten van WhatsApp-buurtgroepen (2018). S. Mehlbaum, R. van Steden, M. van Dijk Politiekunde 95

 5. De aangifte van delicten bij de multichannelstrategie van de politie (2016). P. Boekhoorn en J. Tolsma (BBSO, Nijmegen; Radboud Universiteit, Nijmegen). Politiekunde 75

 6. Beeld van gezag bij de politie Maatschappelijke verbeelding en de impact van gezagsbeelden op burgers (2014). H. de Mare, B. Mali, M. Bleecke en G. van den Brink (Tilburg University / Stichting IVMV, m.m.v. Motivaction). Politiekunde 63

 7. De buurtwacht Naar een balans tussen instrumentalisering en autonomie van burgers in veiligheid (2014). M. van der Landt (Vrije Universiteit Amsterdam). Verkenningen 69

 8. Vertrouwen in de politie: trends en verklaringen (2013). L. van der Veer, A. van Sluis, S. Van de Walle en A. Ringeling (Erasmus Universiteit, Rotterdam). Politiewetenschap 71

 9. Politie en Publiek Een onderzoek naar de communicatievormen tussen burgers en blauw (2011). H.J.G. Beunders, M.D. Abraham, A.G. van Dijk en A.J.E. van Hoek. (Erasmus Universiteit, Rotterdam/DSP-groep, Amsterdam). Politiewetenschap 54

 10. Balanceren tussen alert maken en onrust voorkomen Publiekscommunicatie over seriële schokkende incidenten (casestudy Lelystad) (2011). A.J.E. van Hoek (DSP-groep, Amsterdam). Politiekunde 36

 11. De tevredenheid met het laatste politiecontact (2010). K. van der Vijver, P. Geurts en O. Zoomer (IPIT, Universiteit Twente). Verkenningen 48

 12. Baat bij de politie Een onderzoek naar de opbrengsten voor burgers van het optreden van de politie (2008). M. Goderie en B. Tierolf (Verwey-Jonker Instituut, Utrecht). Verkenningen 32

 13. Politie en het verdwenen sociale kapitaal (2007). F.M.H. Driessen, M. Loix, B.G.M. Völker (Bureau Driessen) Verkenning 32

 14. Politie en Media Feiten, fictie en imagopolitiek (2005). H. Beunders en E. Muller (Erasmus Universiteit, Rotterdam / COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, Den Haag). Politiewetenschap 21

 15. Ik stond erbij en.. Een onderzoek naar het ingrijpen van omstanders bij incidenten in het publiek domein (2003). E. de Bie, A. van Loenen, M. Egelkamp en M. Eysink Smeets (Es&E, Den Haag). Verkenningen 3