Publicaties voor: Georganiseerde criminaliteit

 1. Onderwereld boven water? Zoektocht naar georganiseerde criminaliteit in de Noordelijke zeehavens (2020). N. Struiksma, C. Boxum, S.J. Hollenberg, N.O.W. Woestenburg Politiekunde 106

 2. Mobiel banditisme Opbrengsten van de verkennende fase van het onderzoeksprogramma Moba (2019). T van Ham, J. van Esseveldt, H. Ferwerda P&W verkenning 83

 3. Ondermijning door criminele 'weldoeners' Inventariserend onderzoek (2018). Monique Bruinsma, Rik Ceulen en Toine Spapens, m.m.v. Charlotte Deij. Politiekunde 93

 4. Geëiste en opgelegde straffen bij de strafrechtelijke afhandeling Rapportage in het kader van de vijfde ronde van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit (2017). C.G. van Wingerde en H.G. van de Bunt (Erasmus School of Law, Rotterdam). Politiewetenschap 99

 5. Van meerdere markten thuis? Overlap in markten van zware en georganiseerde misdaad en de consequenties voor de opsporing (2017). T. Spapens, m.m.v. M. Bruinsma (Tilburg University). Politiewetenschap 96

 6. Criminele families in Noord-Brabant Een verkenning van generatie-effecten in de georganiseerde misdaad (2017). H. Moors en T. Spapens (EMMA, Den Haag / Tilburg University) Politiewetenschap 94

 7. Elke dump is een plaats delict Dumping en lozing van synthetisch drugsafval: verschijningsvormen en politieaanpak (2016). Y. Schoenmakers, S. Mehlbaum, M. Everartz en C. Poelarends (Yvette Schoenmakers onderzoek & advies, Amsterdam). Politiekunde 83

 8. Bad boys network Over de relatie tussen full contact vechtsport en criminaliteit (2015). L. Loef en E. Lagendijk (DSP-groep). Verkenningen 76

 9. Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen. Een inventariserend onderzoek naar de omvang en aard van de criminaliteit onder migranten uit de Midden- en Oost-Europese EU-landen (2014). J. de Boom, Y Seidler en A.M. Weltevrede (Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam). Verkenningen 70

 10. Mobiel banditisme Oost- en Centraal-Europese rondtrekkende criminele groepen in Nederland (2013). D. Siegel (Universiteit Utrecht). Politiewetenschap 72

 11. Slangenkoppen en tijgerjagers Illegaliteit en criminaliteit onder Chinezen in Nederland (2009). J. Knotter, D.J. Korf en Hiu Ying Lau (Bonger Instituut voor Criminologie / UVA, Amsterdam). Verkenningen 40

 12. De analyse van criminele infrastructuren Verslag van een pilotproject (2005). P.P.H.M. Klerks en N. Kop (Onderzoeksgroep Politieacademie, Apeldoorn). Verkenningen 13

 13. De sociale organisatie van mensensmokkel (2005). R. Staring, G. Engbersen, H. Moerland, N. de Lange, D. Verburg, E. Vermeulen en A. Weltevrede (Erasmus Universiteit, Rotterdam). Politiewetenschap 23

 14. Professionele dienstverlening en georganiseerde criminaliteit Hedendaagse integriteitsdilemma's van advocaten en notarissen (2004). F. Lankhorst en J.M. Nelen (VU Universiteit, Amsterdam). Politiewetenschap 16

 15. Hennepteelt in Nederland Het probleem van de criminaliteit en haar bestrijding (2003). F. Bovenkerk, W. Hogewind, D. Korf en N. Milani (Willem Pompe Instituut, Utrecht). Politiewetenschap 8

 16. Woninginbrekers en zware jongens Daders uit voormalig Joegoslavië in beeld (2002). M. van san, E. Snel en R. Boers (Risbo, Rotterdam). Politiewetenschap 4

 17. Interveniëren in criminele families (2020). A. Boer, R. Ceulen. H. Moors, T. Spapens Politiewetenschap 94A