Publicaties voor: Internationale vergelijkingen

  1. De mogelijke meerwaarde van bodycams voor politiewerk Een internationaal literatuuronderzoek (2017). S. Flight (Sander Flight Onderzoek & Advies, Amsterdam). Politiewetenschap 93

  2. Blauw, hier en daar Onderzoek naar de sterkte van de politie in Nederland, België, Denemarken, Engeland & Wales en Nordrhein-Westfalen (2012). J.H. Haagsma, I. Smits, H. Waarsing en C.J. Wiebrens (AEF, Utrecht). Politiewetenschap 59b

  3. Managing collective violence around public events: an international comparison (2011). O.M.J. Adang (Politieacademie, Apeldoorn). Politiewetenschap 55

  4. Ten strijde tegen overlast Jongerenoverlast op straat: is de Engelse aanpak geschikt voor Nederland? (2010). M.L. Koemans (Universiteit Leiden). Politiekunde 34

  5. Het betwiste politiebestel Een vergelijkend onderzoek naar de ontwikkeling van het politiebestel in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Engeland & Wales (2009). L. Cachet, A. van Sluis, Th. Jochoms, A. Sey, A. Ringeling (Erasmus Universiteit, Rotterdam & KLPD). Politiewetenschap 49

  6. Opsporing onder druk (2008). C. Liedenbaum en M. Kruijsen (IPIT, Universiteit Twente). Politiewetenschap 41

  7. Cameralessen uit Groot-Britannië (2006). S. Flight, P. Hulshof en P. van Soomeren (DSP-groep, Amsterdam). Verkenningen 24

  8. In elkaars verlengde? Publieke en private speurders in Nederland en België (2005). U. Rosenthal, L. Schaap, J.C. van Riessen (COT, Den Haag), P. Ponsaers en A.H.S. Verhage (Universiteit Gent). Politiewetenschap 24

  9. De strafrechtelijke rechtshulpverlening van Nederland aan de lidstaten van de Europese Unie De politieke discussie, het juridische kader, de landelijke organisatie en de feitelijke werking (2005). C.J.C.F. Fijnaut, A.C. Spapens en D. van Daele (Universiteit Tilburg). Politiewetenschap 25

  10. Over de grens Een verkenning van projecten voor probleemjeugd in Duitsland, Engeland en Zweden (2003). I. van Leiden, G. Verhagen en H.B. Ferwerda (Advies- en Onderzoeksgroep Beke, Arnhem). Politiewetenschap 12