Publicaties voor: Jeugd

 1. Zorg voor kinderen bij aanhouding van ouders Best practices uit binnen- en buitenland (2019). J. Reef, N. Ormskerk Politiekunde 98

 2. Waard om te vechten Over de waarde van full contact vechtsport voor jongeren (2018). Eric Lagendijk, Ineke Deelen P&W verkenning 81

 3. Doorgroeiers in de misdaad De criminele carrières en achtergrondkenmerken van jonge daders van een zwaar delict (2017). M.V. van Koppen, V.R. van der Geest en E.R. Kleemans (Vrije Universiteit, Amsterdam). Politiewetenschap 100

 4. Hoe lang kun je schijt hebben? Dertien desisters uit criminele jeugdgroepen aan het woord (2016). C. Hoogeveen, A. van Burik, B. de Jong en E. Klooster (Bureau Alpha, 's-Hertogenbosch, VanMontfoort, Woerden). Politiekunde 78

 5. De ontwikkeling van de criminaliteit van Rotterdamse autochtone en allochtone jongeren van 12 tot 18 jaar De rol van achterstanden, ouders, normen en vrienden (2014). F.M.H.M. Driessen, F. Duursma en J. Broekhuizen (Bureau Driessen, Utrecht). Politiewetenschap 73

 6. Jeugdgroepen van toen Een casusonderzoek naar de leden van drie criminele jeugdgroepen uit het einde van de vorige eeuw (2013). H. Ferwerda, B. Beke en E. Bervoets (Bureau Beke Arnhem / Beke Advies, Arnhem / LokaleZaken, Rotterdam). Politiekunde 59

 7. Schrijven, hyven, facebooken, rappen en tweeten over criminaliteit en de politie Een talige kijk in de leefwereld, normen en waarden van Nederlandse jongeren (2013). T.C. van Charldorp en R.A.M. van den Heerik (Vrije Universiteit, Amsterdam). Verkenningen 67

 8. Ten strijde tegen overlast Jongerenoverlast op straat: is de Engelse aanpak geschikt voor Nederland? (2010). M.L. Koemans (Universiteit Leiden). Politiekunde 34

 9. We waren gewoon een vriendengroep die blauw ging dragen Jeugdbendes naar Amerikaans model in Nederlandse steden en op Curaçao (2009). M. van San en C. van Bentum (RISBO, Erasmus Universiteit Rotterdam / Willem Pompe Instituut, Utrecht). Verkenningen 42

 10. Conflict op straat: Strijden of mijden? Marokkaanse en Antilliaanse jongens in interactie met de politie (2007). N. Kop en M. Euwema (Politieacademie / Universiteit Utrecht). Politiewetenschap 40

 11. Ketensamenwerking als kerntaak van de politie Inventarisatie van twee samenwerkingsprojecten bij de aanpak van jeugd (2005). Paul Boekhoorn (BSSO, Nijmegen). Verkenningen 12

 12. Jeugdgroepen in beeld Stappenplan en randvoorwaarden voor de shortlistmethodiek (2004). H. Ferwerda en A. Kloosterman, Advies- en Onderzoeksgroep Beke, Arnhem / Politie Gelderland-Midden. Politiekunde 6

 13. Over de grens Een verkenning van projecten voor probleemjeugd in Duitsland, Engeland en Zweden (2003). I. van Leiden, G. Verhagen en H.B. Ferwerda (Advies- en Onderzoeksgroep Beke, Arnhem). Politiewetenschap 12

 14. Blauw en andere kleuren Cultuurverschillen in communicatie tussen politie en allochtonen (2003). F. Leenders en B. Wesselingh (CVO, Utrecht). Verkenningen 2

 15. Het ging gewoon vanzelf De vroege loopbaan van criminele allochtone jongens (2002). H.M. Op den Kamp, C. Halfhide en F.M.H.M. Driessen (Bureau Driessen, Utrecht). Verkenningen 1

 16. Zeg me wie je vrienden zijn Allochtone jongeren en criminaliteit (2002). F.M.H.M Driessen, B.G.M. Völker, H.M. Op den kamp, A.M.C. Roest en R.J.M. Moolenaar (Bureau Driessen, Utrecht). Politiewetenschap 5