Publicaties voor: Lokaal bestuur

 1. Bestuurlijke bevoegdheden, politie en de lokale aanpak van onveiligheid (2019). R. Salet, H. Sackers Politiewetenschap 107

 2. Burgemeesters in cyberspace Handhaving van de openbare orde door bestuurlijke maatregelen in een digitale wereld (2018). W. Bantema, S.M.A. Twickler, S.A.J. Munneke, M. Duchateau en W.Ph. Stol (NHL Stenden Hogeschool / Rijksuniversiteit Groningen). Politiewetenschap 103

 3. Naar handhaafbare noodbevelen en noodverordeningen Een analyse van het gemeentelijke noodrecht (2016). A.J. Wierenga, C. Post en J. Koornstra (Rijksuniversiteit Groningen). Politiekunde 84

 4. Demonstratieve kampementen (2015). B. Roorda (Rijksuniversiteit Groningen). Politiewetenschap 83

 5. Private ordebewaarders bij betogingen (2015). B. Roorda (Rijksuniversiteit Groningen). Politiewetenschap 84

 6. De bestuurlijke rapportage Gezamenlijke inspanning in de aanpak van (georganiseerde) criminaliteit en overlast (2015). I. Gorissen (PBLQ, Den Haag). Politiekunde 74

 7. Driehoeken: overleg en verhoudingen Van lokaal tot internationaal (2013). E.J. van der Torre en T.B.W.M. van der Torre-Eilert (LokaleZaken, Rotterdam). Politiewetenschap 68

 8. Aan de rand van het bestel Een verkennende studie naar bestuurlijk veiligheidsbeleid en politiewerk in kleine gemeenten (2011). T.B.W.M. van der Torre-Eilert, D. Keijzer, H. Bergsma, E. Bervoets en E.J. van der Torre (LokaleZaken, Rotterdam). Verkenningen 56

 9. Lokale politiek over de politie (2010). T.B.W.M. van der Torre-Eilert, H. Bergsma en M.J. van Duin (LokaleZaken, Rotterdam). Politiewetenschap 52

 10. Politie en Bestuur in de Bible Belt: een verkenning (2010). M.J. van Duin, T.B.W.M. van der Torre-Eilert, H. Bergsma, E. J. van der Torre ( LokaleZaken, Rotterdam). Verkenningen 49

 11. Spelers op zoek naar regels en scheidsrechters Informatie Inwinning Openbare Orde door de Regionale Inlichtingendienst (2009). B. Hoogenboom (Nyenrode Business Universiteit, Breukelen). Verkenningen 44

 12. Sturing van politie en politiewerk Een verkennend onderzoek tegen de achtergrond van een veranderende sturingscontext en sturingsstijl (2002). J. Terpstra (IPIT, Universiteit Twente). Politiewetenschap 3