Publicaties voor: Openbare orde en gevaarbeheersing

 1. In- en doorstroom van nieuwkomers in beeld Opgetekende lessen uit acht casussen rond de opvang van asielzoekers in Nederland (2020). J. Kuppens, L. Klein Haneveld, R. Rijnink, H. Ferwerda Politiekunde 103

 2. Vechten op afspraak Inzicht in het fenomeen en input voor de ontwikkeling van een politiestrategie (2017). Tom van Ham, Lieselot Scholten, Anouk Lenders en Henk Ferwerda, m.m.v. Donald Jager (Bureau Beke, Arnhem). Politiekunde 91

 3. Crowd Control en Smart Mobs Zelforganisatie en burgerparticipatie bij evenementen: een verkenning (2014). A. van Hoek en P. van Soomeren (DSP-Groep, Amsterdam). Verkenningen 71

 4. Excessief geweld op en om de voetbalvelden Praktijkonderzoek naar omvang, ernst en aanpak van voetbalgeweld (2013). P. Duijvestijn, B. van Dijk, P. van Egmond, M. de Groot, D. van Sommeren en A. Verwest (DSP-Groep, Amsterdam). Politiekunde 62

 5. Managing collective violence around public events: an international comparison (2011). O.M.J. Adang (Politieacademie, Apeldoorn). Politiewetenschap 55

 6. Typologie van plegers van geweldsdelicten (2011). L. Loef, M. Heijke en B. van Dijk (DSP-Groep, Amsterdam). Verkenningen 54

 7. Rellen in Ondiep Ontstaan en afhandeling van grootschalige ordeverstoring in een Utrechtse achterstandwijk (2010). G.J.M. van den Brink en M.Y. Bruinsma (red.) (IVA Beleidsonderzoek en Advies / Universiteit van Tilburg). Politiekunde 29

 8. Boven de pet? Een onderzoek naar grootschalige ordehandhaving in Nederland (2009). O.M.J. Adang (red.), S.E. Bierman, K. Jagernath-Vermeulen, A. Melsen, M.C.J. Nogarede en W.A.J. van Oorschot (Politieacademie, Apeldoorn). Politiekunde 28

 9. Rellen om te rellen Een studie naar grootschalige openbare-ordeverstoringen en notoire ordeverstoorders (2009). I. van Leiden, N. Arts en H. Ferwerda (Bureau Beke, Arnhem). Politiekunde 25

 10. Hoeveel wordt het vandaag? Een studie naar de kans op voetbalgeweld en het veiligheidsbeleid bij voetbalwedstrijden (2008). E.J. van der Torre, R.F.J. Spaaij en E.D. Cachet (COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, Den Haag). Politiekunde 17

 11. Geweld tegen homoseksuelen (2006). M. van San en J. de Boom (RISBO Contractresearch, Erasmus Universiteit, Rotterdam). Verkenningen 18

 12. Hooligans in beeld Van informatie naar aanpak (2005). H.B. Ferwerda en O.M.J. Adang (Advies-en onderzoeksgroep Beke, Arnhem / Politieacademie, Apeldoorn). Politiekunde 7

 13. Geweld onderweg - onvermijdelijk? Een onderzoek naar de aard, omvang en afhandeling van geweld in het verkeer en openbaar vervoer (2004). M. Geldorp, P. van Soomeren en A. Beerepoot (DSP-groep, Amsterdam en m.m.v. Intomart). Verkenningen 8