Publicaties voor: Opsporing

 1. Benutten van digitale sporen Benutten van digitale sporen (2020). R. Zuurveen, W.Ph. Stol Politiekunde 107

 2. Q-teams De politie onderweg naar toekomstbestendige opsporing en vervolging? (2020). P. van Egmond, A. Swami-Persaud, A. Verwest Politiekunde 105

 3. Juridische advisering bij de opsporing telt?! Een onderzoek naar de effectiviteit van juridische advisering bij TGO-onderzoeken in de politie-eenheid Den Haag (2020). A. Scholtens, P. van Lochem Verkenning 85

 4. Kijk naar het systeem Begrijpen en beïnvloeden van opsporingspraktijken (2020). W. Landman, R. Kouwenhoven, M. Brussen Politiewetenschap 116

 5. Slachtoffers zoeken en vinden Een onderzoek naar het werk van de kinderpornorechercheurs (2018). A. van Wijk P&W verkenningen

 6. Van meerdere markten thuis? Overlap in markten van zware en georganiseerde misdaad en de consequenties voor de opsporing (2017). T. Spapens, m.m.v. M. Bruinsma (Tilburg University). Politiewetenschap 96

 7. Tussen onder en boven Productie en distributie van softdrugs in Noord-Nederland (2017). J. Snippe, R. Mennes, M. Sijtstra en B. Bieleman (Intraval Onderzoek en Advies, Groningen-Rotterdam). Politiekunde 90

 8. Horen, zien en zwijgen Opsporing in dorpen en stadsbuurten met een gesloten leefgemeenschap (2017). E. Bervoets en M. Bruinsma, m.m.v. H. Turan en E. Veerman (Bureau Bervoets). Politiewetenschap 97

 9. Modus operandi van de recherche De recherchepraktijk in moord- en verkrachtingszaken (2017). A. van Wijk, I. van Leiden en M. Hardeman (Bureau Beke, Arnhem). Politiekunde 87

 10. De onvindbaren Op zoek naar voortvluchtige veroordeelden in Nederland (2017). Y. Schoenmakers, I. de Groot, J. van Zanten, A. van Rooyen en J. Baars. (Yvette Schoenmakers Onderzoek & Advies) Politiekunde 82

 11. Mensenhandel in de prostitutie opsporen zonder aangifte? Een vervolgonderzoek om de doorzettingsmacht van de politie te verduidelijken (2016). M. Goderie, m.m.v. R. Kool (Goderie Onderzoek, Klarenbeek). Politiekunde 81

 12. Onbenutte kansen Een onderzoek naar het gebruik van restinformatie in de opsporing (2016). A. van Wijk en L. Scholten (Bureau Beke, Arnhem). Politiekunde 79

 13. Met grof geschut Reconstructie van een moordonderzoek binnen de criminele woonwagenwereld (2014). I. van Leiden, B. Bremmers en H. Ferwerda (Bureau Beke, Arnhem). Politiekunde 70

 14. Van wie is de straat? Methodiek en lessen voor de politie om ongrijpbare veiligheidsfenomenen grijpbaar te maken – op basis van vijf praktijkcasus (2013). H. Ferwerda, T. van Ham en B. Bremmers (Bureau Beke, Arnhem). Politiekunde 49

 15. De plaats delict in beeld Fotografie in de dagelijkse en gesimuleerde praktijk (2013). G. Vanderveen en J. Roosma (Universiteit Leiden). Politiekunde 58

 16. Recherchewerk en forensische expertise Een verkenning (2010). J. Dobbelaar, D.J.M.I. Visser en E.R. Muller (COT; Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, Den Haag). Verkenningen 47

 17. Nodale praktijken Empirisch onderzoek naar het nodale politieconcept (2009). H. Ferwerda (Bureau Beke, Arnhem), E. van der Torre en V. van Bolhuis (COT; Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement, Den Haag). Politiekunde 24

 18. Opsporing onder druk (2008). C. Liedenbaum en M. Kruijsen (IPIT, Universiteit Twente). Politiewetenschap 41

 19. Woongeschiedenis en de keuze van een plaats delict Plegen daders misdrijven in hun voormalige woonbuurten? (2008). W. Bernasco, (NSCR, Amsterdam). Verkenningen 34

 20. Geografische daderprofilering (2006). M.J.J. López (RCM-advies). Verkenningen 27

 21. Geografische daderprofilering Een inventarisatie van randvoorwaarden en succesfactoren (2008). G. te Brake en A. Eikelboom (TNO Defensie en veiligheid, Soesterberg). Politiekunde 19

 22. Cold cases, een hot issue Toepassing en opbrengsten van hernieuwd onderzoek naar onopgeloste kapitale delicten (2006). I. van Leiden en H. Ferwerda (Advies- en onderzoeksgroep Beke, Arnhem). Politiekunde 13

 23. Identificatie van XTC-laboratoria Onderzoek naar de identificatie van drugsfaciliteiten van synthetische drugs met passieve technieken (2006). R.J.B. Peters. Verkenningen 26

 24. Richtlijnen voor auditieve confrontatie (2005). J.H. Kerstholt, E.J.M. Jansen, A.G. van Amersfoort en A.P.A. Broeders (TNO, Soesterberg). Politiekunde 8

 25. De analyse van criminele infrastructuren Verslag van een pilotproject (2005). P.P.H.M. Klerks en N. Kop (Onderzoeksgroep Politieacademie, Apeldoorn). Verkenningen 13

 26. De opbrengst van projecten Een verkennend onderzoek naar de bijdrage van projecten aan diefstalbestrijding (2002). C.J.E. In 't Velt, M. Hanstede, W. Ph. Stol (NPA-Onderzoeksgroep, Apeldoorn). Politiekunde 4

 27. Mensenhandel De rol van vrouwelijke daders (2019). M.D.S. Wijkman, E.R. Kleemans P&W verkenningen 84