Publicaties voor: Organisatie en bedrijfsvoering

 1. Naar een efficiëntere noodhulp? (2019). A. Scholtens, I. Helsloot Politiewetenschap 110

 2. Een klacht is een gratis advies (2018). G. Jacobs,T. Hak, G. Vanderveen, M. Flory, T. Thuis, S. Valkeman, M. Franken Politiekunde 96

 3. Naar een rationele opsporing Een pleidooi voor een maatschappelijk debat over de noodzaak van een utilistisch perspectief op de politiële opsporing (2017). I. Helsloot. P. van Reenen. P. van Lochem

 4. VVC onder de aandacht Een onderzoek naar ZSM en de gevolgen voor het politiewerk (2017). Renze Salet en Jan Terpstra, m.m.v. Paul Frielink (Radboud Universiteit, Nijmegen) Politiewetenschap 92

 5. Basisteams in de Nationale Politie Organisatie, taakuitvoering en gebiedsgebonden werk (2016). Jan Terpstra, Ivo van Duijneveldt, Teun Eikenaar, Tetty Havinga, Bas van Stokkom (Radboud Universiteit, Nijmegen). Politiewetenschap 88

 6. Speciaal blauw Verschijningsvormen en overwegingen van specialisatie en despecialisatie binnen de Nederlandse politieorganisatie (2014). R.J. Morée, W. Landman en A.C. Bos (Twynstra Gudde, Amersfoort). Politiewetenschap 74

 7. Inzet op Maat. Onderzoek naar kenmerken en mogelijkheden van duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers (2013). H. de Blouw, I.R. Kolkhuis Tanke en C.C. Sprenger (Politieacademie, Apeldoorn). Politiekunde 56

 8. Voer voor kwartiermakers Wetenschappelijke kennis voor de inrichting van de Nationale Politie (2012). F. Vlek en P. Van Reenen (redactie) (Politie en Wetenschap). Overzichtsstudie

 9. De rol van adspiranten in de Nederlandse politiepraktijk (2011). M. Siesling en D. Nijman (IVA, Tilburg). Verkenningen 55

 10. Het integriteitsbeleid van de Nederlandse politie: wat er is en wat ertoe doet (2010). M.H.M. van Tankeren (Vrije Universiteit, Amsterdam). Politiekunde 32

 11. Informatiemanagement binnen de politie Van praktijk tot normatief kader (2009). V. Bekkers, M. Thaens, G. Straten en P. Siep (Erasmus Universiteit, Rotterdam). Politiekunde 23

 12. Spelers op zoek naar regels en scheidsrechters Informatie Inwinning Openbare Orde door de Regionale Inlichtingendienst (2009). B. Hoogenboom (Nyenrode Business Universiteit, Breukelen). Verkenningen 44

 13. Opsporing onder druk (2008). C. Liedenbaum en M. Kruijsen (IPIT, Universiteit Twente). Politiewetenschap 41

 14. De Nodale Oriëntatie van de Nederlandse Politie: over criminaliteitsbestrijding in de netwerksamenleving Bouwstenen voor een beleidstheorie (2007). V. Bekkers, A. van Sluis en P. Siep (Erasmus Universiteit CPI, Rotterdam). Verkenningen 30

 15. Aansprakelijkheidsmanagement Politie Beschrijving, analyse en handreiking (2006). E.R. Muller, J.E.M. Polak en C.J.J.M. Stolker (COT, Den Haag & Universiteit Leiden). Politiekunde 12

 16. Vreemdelingenpolitie in transitie Een nadere verkenning van het operationeel vreemdelingentoezicht (2006). P. Boekhoorn en T. Speller (BBSO, Nijmegen). Verkenningen 20

 17. Van 'alles mag' naar 'zero tolerance' Policy transfer en de Nederlandse politie (2006). M. Punch (London School of Economics). Verkenningen 23

 18. Tegenhouden als nieuw paradigma voor de politie? (2005). P. van Soomeren en A. Beerenpoot (DSP-groep, Amsterdam). Verkenningen 11

 19. Contactfunctionaris Een functie voor de politie? (2003). Frank van Gemert (Regioplan Beleidsonderzoek, Amsterdam). Verkenningen 7

 20. Geweldige informatie? Onderzoek naar informatiehuishouding van gewelds-meldingen bij de politie (2003). R. van Overbeeke, O. Nauta, A. Beerepoot, S. Flight en M. Rietveld (DSP-groep, Amsterdam). Politiewetenschap 10b