Publicaties voor: Vakkundig optreden

  1. De rol van bodycambeelden in de opsporing en bewijsvoering (2020). A. Vredeveldt, L. Kesteloo, A. Hildebrandt Politiewetenschap 119

  2. Verbeelding in de verhoorkamer De invloed van het gebruik van beeldmateriaal in het verhoor op verhoortechnieken en proceshouding (2020). W.J. Verhoeven, G. Vanderveen, L. van Dillen, S. Kruit m.m.v. M. Hysai Politiewetenschap 117

  3. Samen of apart De invloed van overleg tussen agenten bij het opstellen van het proces-verbaal (2016). A. Vredeveldt, L. Kesteloo en P.J. van Koppen (Vrije Universiteit, Amsterdam). Politiewetenschap 89

  4. Leidt professionalisering nog tot een professionele(re) politie? Verschillende logica’s op professionaliteit en professionalisering binnen de politie verkend (2014). I. Helsloot, P. van Reenen en J. Groenendaal (Crisislab / Van Reenen-Russel Consultancy). Verkenningen 74

  5. De professionaliteit van de politie Wat moet centraal staan in toekomstig onderzoek? De stand van kennis en onderzoek, deel I (2012). C.D. van der Vijver. Overzichtsstudie

  6. Tot op heden is dergelijk onderzoek niet verricht De effectiviteit van de politie en haar legitimiteit: studies tegen het licht gehouden. De stand van kennis en onderzoek, deel II (2012). P. van Reenen. Overzichtsstudie

  7. Wat niet weet, wat niet leert Over de kennisfunctie bij de politie (2008). N. Struiksma en H.B. Winter (Pro-Facto, Universiteit Groningen). Verkenningen 33

  8. Adrenaline en reflectie Hoe leren politiemensen op de werkplek? (2007). Anja Beerepoot, Anja Doornbos, Anneke van Hoek, Maarten de Laat, Frits Prior, Gert Jan Slump en Guido Walraven (DSP-groep, Amsterdam). Politiekunde 14