Publicaties voor: Weerbaar en integer

  1. Grijs vakmanschap? Taakgerelateerd ongeoorloofd handelen binnen de politie (2019). Robin van Halderen Politiekunde 100

  2. De mentale gesteldheid van de familierechercheur Een onderzoek naar werkgerelateerde stress en secundaire posttraumatische groei binnen een bijzondere groep politieambtenaren (2015). L.J.A. Bollen, M.C. Saan, M.J.J. Kunst, B.W.C. Zwirs, K.F. Kuijpers (Universiteit Leiden). Politiewetenschap 80

  3. Geweld tegen de politie De rol van mentale processen van de politieambtenaar (2013). L. van Reemst, T. Fischer en B. Zwirs (Erasmus Universiteit, Rotterdam). Politiewetenschap 70

  4. Het integriteitsbeleid van de Nederlandse politie: wat er is en wat ertoe doet (2010). M.H.M. van Tankeren (Vrije Universiteit, Amsterdam). Politiekunde 32

  5. Naar beginselen van behoorlijke politiezorg (2006). M.J. Dubelaar, E.R .Muller en C.P.M. Cleiren (Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). Politiewetenschap 35

  6. Integriteit van de politie State of the art van kennis en inzichten. Wat we weten op basis van Nederlands onderzoek (2005). L.W.J.C. Huberts en J. NaeyƩ (Vrije Universiteit, Amsterdam). Politiewetenschap 22

  7. Integriteit in het dagelijks politiewerk Meningen en ervaringen van politiemensen (2004). J. NaeyƩ, L. Huberts, C. van Zweden, V. Busato en B. Berger (Centrum voor Politiewetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam). Politiewetenschap 13

  8. Integriteitsopvattingen bij de politie Beschrijving en verklaring van de omvang en aanvaardbaarheid van integriteitsschendingen op basis van surveyonderzoek onder politiemedewerkers (2004). K. Lasthuizen, L.W.J.C. Huberts en M. Kaptein (Vrije Universiteit, Amsterdam). Verkenningen 14