Publicaties voor: Zeden

 1. Over grenzen in de sport De rol van de politie in de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport in samenwerking met relevante partners (2017). A. van Wijk, M. Hardeman, L. Scholten (Bureau Beke, Arnhem) en M. Olfers (Vrije Universiteit, Amsterdam). Politiekunde 88

 2. Kindersekstoeristen

  Een literatuurverkenning naar kenmerken, motieven en werkwijzen van (Nederlandse) daders.

  A. Koning, L. Rijksen-van Dijke (Universiteit Leiden). P&W Verkenning 78, Politie en Wetenschap 2016

  Samenvatting
  Over de (Nederlandse) daders van kindersekstoerisme is weinig bekend. In deze verkennende studie wordt gekeken wat de kenmerken, motieven, en werkwijzen zijn van Nederlandse kindersekstoeristen in het buitenland en wat effectieve interventie strategieën zouden kunnen zijn.

  Kindersekstoerisme, het plegen van of medewerking verlenen aan seksueel geweld tegen kinderen in het buitenland, is een wereldwijd probleem. Het typische beeld is dat van een kindersekstoerist die reist van rijkere, ontwikkelde landen (zogenoemde herkomstlanden) naar armere ontwikkelingslanden (bestemmingslanden): de meest bekende bestemmingslanden bevinden zich in Zuidoost-Azië, Zuid-Amerika, Afrika en Oost-Europa. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat bestemmingslanden overal kunnen zijn, en dat daders ook (of vooral) binnen hun regio of land reizen. Bovendien zijn dankzij technologische ontwikkelingen in de laatste jaren nieuwe, online varianten van het fenomeen ontstaan in de vorm van webcam of livestream kindersekstoerisme, waardoor daders niet langer fysiek een grens hoeven over te steken om een kind te misbruiken.

  Uit de analyse blijkt dat de dadergroep verre van homogeen is en dat verschillende motivaties voor kindersekstoerisme - preferentieel/situationeel - en werkwijzen – kortverblijvend / langverblijvend/ online - van toepassing zijn.
  De diversiteit van de dadergroep vraagt om een afwisselend pakket van op daders afgestemde maatregelen. De schaarste van literatuur over het onderwerp illustreert daarnaast de noodzaak van het verbeteren van de informatiepositie en de uitvoering van wetenschappelijk vervolgonderzoek. Aan de politie is het de taak om, gegeven de beperkte informatiepositie en capaciteitsrestricties, het pakket aan preventieve en opsporingsmaatregelen zo effectief mogelijk vorm te geven. Politieke steun en financiering zijn daarbij volgens de onderzoekers kernvoorwaarden om de aanpak van kindersekstoerisme vorm te geven.

 3. Gevangene van het verleden Crisissituaties na de terugkeer van zedendelinquenten in de samenleving (2014). M.M. Boone, H.G. van de Bunt en D. Siegel (Erasmus Universiteit, Rotterdam / Universiteit Utrecht). Politiewetenschap 75

 4. De terugkeer van zedendelinquenten in de wijk (2013). C.E. Huls en J.G. Brouwer, (Rijksuniversiteit Groningen, Centrum voor Openbare orde en Veiligheid). Politiekunde 53

 5. Van verhaal naar verbaal? Een nadere oriƫntering op het aangifteproces van zedenmisdrijven in relatie tot minderjarige meisjes (2013). A. van Wijk, I. van Leiden en T. van Ham (Bureau Beke, Arnhem). Verkenningen 66

 6. Jeugdige zedendelinquenten en recidive Een onderzoek bij jeugdige zedendelinquenten naar de voorspellende waarde van psychiatrische stoornissen en psychosociale problemen voor (zeden)recidive (2012). C. Boonmann, L.M.C. Nauta-Jansen, L.A. 't Hart-Kerkhoffs, Th.A.H. Doreleijers, R.R.J.M. Vermeiren (VUmc De Bascule, Duivendrecht). Politiewetenschap 62

 7. Lastige verhalen Een exploratief onderzoek naar valse aangiften van zedenmisdrijven door meisjes van 12-18 jaar (2011). A. van Wijk en A. Nieuwenhuis (Onderzoeks- en Adviesbureau Beke, Arnhem). Verkenningen 53

 8. Over pedoseksuelen gesproken Het leven van pedoseksuelen op basis van verhalen van hun (ex-)partners, justitiƫle informatie en de klinische partij (2011). A. van Wijk en I. van Leiden (red.) (Onderzoeks- en Adviesbureau Beke, Arnhem). Verkenningen 58

 9. Toezicht op zedendelinquenten door de politie in samenwerking met de reclassering (2011). H. van de Bunt, N.L. Holvast en J. Plaisier (Erasmus Universiteit & Impact R&D). Politiekunde 40

 10. Achter de schermen Een verkennend onderzoek naar downloaders van kinderporno (2009). A. van Wijk, A. Nieuwenhuis en A. Smeltink (Bureau Beke, Arnhem). Verkenningen 45

 11. Zedencriminaliteit in Nederland Delicten en delinquenten nader in beeld gebracht (2006). A.Ph. van Wijk, S.R.F. Mali, R.A.R. Bullens, L. Prins en P.P.H.M. Klerks (Politieacademie Onderzoeksgroep, Apeldoorn). Politiewetenschap 28

 12. Groepszedenmisdrijven onder minderjarigen Een analyse van een Rotterdamse casus (2006). I. van Leiden en J. Jakobs (Advies- en Onderzoeksgroep Beke, Arnhem). Politiewetenschap 29

 13. NIET MEER DOEN! Een onderzoek naar de INDIGO-afdoening (2019). A. van Wijk, S. Dickie, J. van Esseveldt Politiekunde 101