• Politieenwetenschap


Politie & Wetenschap in het kort

Het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap (P&W) vervult een brugfunctie tussen wetenschap en politie. De bedoeling is wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten dat leidt tot een daadwerkelijk betere politiepraktijk. Het programma is in 1999 van start gegaan, kent een onafhankelijk karakter en wordt gefinancierd met een jaarlijkse bijdrage van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Belangrijke doelen zijn:

  • het bijdragen aan de wetenschappelijke kennisontwikkeling ten aanzien van inrichting, functie en functioneren van de politie in de samenleving;
  • het bevorderen van de daadwerkelijke toepassing van nieuwe kennis en inzichten in politie- en veiligheidspraktijk;
  • het bevorderen en in stand houden van een goede onderzoek- en kennisinfrastuctuur voor politiewetenschappelijk(e) onderzoek en theorievorming.

Het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap valt inhoudelijk al sinds 1 januari 2014 onder verantwoordelijkheid van de Commissie Kennis en Onderzoek van de Politieonderwijsraad. Vanaf 1 januari 2018 wordt het secretariaat van de Commissie Kennis en Onderzoek (en tevens bureau Politie en Wetenschap) ondergebracht bij het secretariaat van de Politieonderwijsraad.

Het onderzoeksprogramma van Politie en Wetenschap wordt jaarlijks geactualiseerd, mede op basis van de jaarlijkse Call: een open inschrijving op vooraf bepaalde onderzoeksthema's en een vrij thema. De resultaten van het onderzoek verschijnen in onderzoeksrapporten en andere publicaties die een plaats kunnen krijgen in de publicatiereeksen: Politiekunde, Politiewetenschap en P&W Verkenningen. Vanaf 2015 is de Strategische Onderzoeksagenda Politie leidend voor de jaarlijkse open inschrijving.

Om de kennisoverdracht te vergroten wordt geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek met een duidelijke toegevoegde waarde voor de politiepraktijk en het politieonderwijs.  De onderzoekspublicaties worden gericht verspreid, er worden follow-up activiteiten georganiseerd zoals studiedagen en seminars en de opbrengsten worden opgenomen in opleidings- en trainingsprogramma's.

De onderzoekspublicaties

Onderzoek in opdracht van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap wordt in principe gepubliceerd in een van de publicatiereeksen; Politiekunde, Politiewetenschap en P&W-Verkenningen.

De reeksen worden uitgegeven door Sdu in Den Haag. Alle publicaties zijn publiek verkrijgbaar (rechtstreeks via de uitgever, of via de boekhandel). De publicaties vanaf 2012 kunnen worden gedownload als PDF of als E-Book. Een overzicht van alle publicaties, gerangschikt naar reeks en jaartal, staat op deze site.