Onderzoeksprogramma

Tot de kerntaken van Politie en Wetenschap horen het opstellen en uitvoeren van het onderzoeksprogramma op het gebied van politie en veiligheid. Dat programma wordt jaarlijks geactualiseerd met de opbrengst van de Call en met vervolgonderzoek dat voortbouwt op de uitkomsten van lopend of afgesloten onderzoek.

Voor de onderzoeksrapporten die zijn verschenen kunt u terecht bij: Publicaties.
Daar vindt u samenvattingen van alle onderzoeksrapporten en kunt u de desbetreffende rapporten downloaden.

Onderzoeksprogramma > Lopend onderzoek 2024

Het onderzoekprogramma 2024 kan integraal worden gedownload. Het overzicht van het lopend onderzoek bevat 'abstracts' van elk lopend onderzoeksproject, met informatie over:

  • Titel en eventueel subtitel van het onderzoek 
  • Onderzoeksinstelling(en) 
  • Doel- en vraagstelling, opzet, looptijd van het onderzoek

Onderzoeksprogramma 2024