De organisatie bestaat uit:

Over Politie & Wetenschap

De eindverantwoordelijkheid voor de uitbesteding van onderzoek in het kader van de Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie berust bij de directeur van de Politieacademie.

De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het onderzoeksprogramma berustte bij de Commissie Kennis en Onderzoek (CKO) van de Politieonderwijsraad. Vanaf 1 januari 2024 draagt de CKO deze taak van uitbesteding van onderzoek in het kader van de Strategische Onderzoeksagenda over aan de Politieacademie. Daarmee wordt het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap onderdeel van de sector Kennis en Onderzoek van de Politieacademie.

Voor het onderzoeksprogramma wordt een adviescommissie ten behoeve van de directeur Politieacademie opgericht.

Bureau Politie & Wetenschap

Het bureau van het onderzoeksprogramma is verantwoordelijk voor de uitvoering van het uitbesteden van onderzoek aan derden. Dit bureau wordt vanaf 1 januari 2024 onderdeel van de Politieacademie. Het draagt zorg voor: het benoemen en selecteren van onderzoeksthema’s voor de jaarlijkse Call op basis van kennistafels en in afstemming met stakeholders; de selectie en beoordeling van ingezonden onderzoeksvoorstellen; de aanbesteding en begeleiding van onderzoeksprojecten; de publicatie van onderzoeksrapporten en de organisatie van follow-up activiteiten. Het voert ook het secretariaat van de Redactieraad. 

Het bureau kent de volgende samenstelling: 

Programmadirecteur P&W
drs. Annemieke Venderbosch

Procesmanagers onderzoek P&W
drs. Adriaan Rottenberg
drs. Seran de Leede
drs. Maarten Bollen

Programmacoördinator onderzoek P&W
Monique van Nieuwenburg


Redactieraad

De redactieraad is een onafhankelijk adviescollege dat de kwaliteit en identiteit bewaakt van de publicatiereeksen van Politie en Wetenschap. De raad beoordeelt concept-publicaties en adviseert over hun opname in een van de reeksen. Criteria voor opname in een van de reeksen zijn ondermeer: (wetenschappelijke) kwaliteit, (praktijk)relevantie en reikwijdte.

Voorzitter
Prof. em. dr. ir. J.B. Terpstra
Radboud Universiteit Nijmegen

Leden
Mr. drs. C. Bangma
Politie, Eenheid Midden-Nederland

Mw. mr. W.M. de Jongste
Projectbegeleider WODC
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Dr. P.P.H.M. Klerks
Raadadviseur
Parket Generaal, Openbaar Ministerie

mr. drs. C. Loef
Adviseur gemeente Arnhem

Mw. J. Overeem EMPM
Politie, Eenheid Midden-Nederland