• Politieenwetenschap


P&W Overzichtstudies, nieuwe publicatiereeks

P&W heeft er een bijzondere reeks bij: P&W Overzichtstudies. Deze bevat publicaties waarin de ontwikkeling wordt geschetst van het denken binnen en buiten de politie over haar maatschappelijke opdracht en functioneren of waarin een overzicht wordt gegeven van de stand van kennis en onderzoek op belangrijke thema’s die de kern raken van het politiewerk. Met deze reeks wordt een extra stimulans gegeven aan het continue proces van kennisbundeling en verdieping.

Alle publicaties zijn als pdf integraal downloadbaar. Ze zijn ook te bestellen bij de uitgever: Reed Business.