Persberichten

Politie heeft te maken met dreiging vanuit georganiseerde criminaliteit

Gepubliceerd op Juni 2024

'Ongekend. Een onderzoek naar de impact van dreiging vanuit georganiseerde criminaliteit op politiewerk’ Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Zowel in de opsporing als op de basisteams van de pol...

Lees meer

Opsporingsdiensten laten bedrijfsleven meespeuren

Gepubliceerd op Mei 2024

‘Nieuwe tijden. Bijdrage van het bedrijfsleven aan de publieke opsporing’ Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Opsporingsdiensten maken bij hun speurwerk gebruik van bedrijven, wanneer deze bedrijven ...

Lees meer

Criminelen nemen bedrijfstakken over

Gepubliceerd op April 2024

Goed-fout. Criminele verdringing in legale ketens; een verkennend onderzoek met voorbeelden uit de hout- afval en fruitketen. Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Politie en justitie zien in de e...

Lees meer

Uniek onderzoek naar liquidaties: wat brengt betrokkenen tot hun daad?

Gepubliceerd op Februari 2024

‘Liquidaties in Nederland: ontwikkelingen en achtergronden van schutters en andere betrokkenen’ Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap. “Ik heb ook echt jongens meegemaakt die hebben geen liefde th...

Lees meer

Digitale technologie heeft steeds meer invloed op politiewerk

Gepubliceerd op September 2023

Persbericht ‘Politiewerk aan de horizon. Technologie, criminaliteit en de toekomst van politiewerk.’  Nieuwe publicatie van het Programma Politie en Wetenschap. De politie heeft het gebruik van digitale technologie in het politiewerk omarmd. Di...

Lees meer

Uniek onderzoek naar integer handelen van politiemedewerkers

Gepubliceerd op Juli 2023

Persbericht ‘Moreel kompas. Een onderzoek naar de determinanten van integer handelen van politiemedewerkers’ Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap. Factoren die integer gedrag van de politie bep...

Lees meer

Crisisbeleid heeft 'gebeidsgebonden politie' onvoldoende benut

Gepubliceerd op Maart 2023

Persbericht ‘Politiestraatwerk onder corona. Verbinding tussen landelijk beleid en lokale gemeenschap’ Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap. In het coronabeleid is het vermogen van de politie o...

Lees meer

Datingsites en -apps worden ook gebruikt om zedendelicten te plegen

Gepubliceerd op Maart 2023

Persbericht‘Mismatch. Een verkennend fenomeenonderzoek naar het plegen van zedendelicten na contact via een datingsite of datingapp’ Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap. Datingsites en datingapps bi...

Lees meer

Identiteit onbekende dode nog beter vastgesteld met één tand of nagel

Gepubliceerd op Maart 2023

‘Multidisciplinair forensisch onderzoek van onbekende doden en Cold Cases’Nieuwe bijzondere publicatie van het Programma Politie en Wetenschap. Verschillende forensisch deskundigen die tegelijkertijd onderzoek doen aan één tand of nagel om op die...

Lees meer

Gescheiden werelden bij publieke en private criminaliteitsbestrijding

Gepubliceerd op November 2022

‘Living apart together? Publiek-private relaties in de bestrijding van interne financieel-economische criminaliteit’ Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Private partijen, zoals particuliere onde...

Lees meer

Bestuurlijke rapportage bij sluiting drugspanden kan beter en sneller

Gepubliceerd op November 2022

'Bestuurlijke rapportage bij sluitingen van drugspanden. Onderzoek naar het succesvol opstellen, aanbieden en opvolgen van bestuurlijke rapportages in artikel 13b Opiumwet-zaken’ Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politi...

Lees meer

Politie vergaart steeds vaker gegevens online

Gepubliceerd op September 2022

‘Politiewerk op het web. Een verkennend onderzoek naar online gegevensvergaring door de politie.’ Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap. De politie beweegt mee met de digitalisering van de samenl...

Lees meer

Gestolen auto’s hebben hun eigen fabrieken 

Gepubliceerd op Mei 2022

Strip- en omkatfabrieken. Een fenomeenstudie als basis voor inzicht, awareness en aanpak Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap. Er zijn in ons land ‘fabrieken’ waar auto’s die zijn gestolen in een paa...

Lees meer

Deelnemers aan vechtafspraken treden steeds vaker in de openbaarheid

Gepubliceerd op April 2022

'Het fenomeen vechtafspraken: vier jaar later. Onderzoek naar de profielen van de deelnemers, kenmerken van de vechtgroepen en - nieuwe ontwikkelingen ten aanzienvan - het fenomeen vechtafspraken.' Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van he...

Lees meer

Zekerheid ooggetuige geeft meerwaarde aan herkenning

Gepubliceerd op April 2022

‘Ooggetuigenidentificaties: Het verband tussen subjectieve zekerheid en accuraatheid.Een experimentele studie en her-analyse van bestaand onderzoek volgens Nederlandse confrontatieprotocollen’Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Prog...

Lees meer

Ambigue aanpak poortwachter ondermijnt draagvlak bestrijding witwassen

Gepubliceerd op Maart 2022

‘Wachters aan het woord. Dilemma’s van accountants, advocaten, belastingadviseurs en notarissen in hun rol als poortwachter’Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Accountants, advocaten, belastingadviseu...

Lees meer

Recherche kan slimmer werken als politieleiding en OM daarop sturen

Gepubliceerd op Februari 2022

‘Slimme(re) opsporing. Een verslag van de ontwikkeling en pogingen tot implementatie van een handreiking voor efficiënte opsporing door de politie’Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Gedreven rec...

Lees meer

Exposen heeft enorme impact op het leven van slachtoffers en daders

Gepubliceerd op Februari 2022

Ontmaskering. Een literatuur- en praktijkonderzoek naar ‘exposen’Nieuwe publicatie in de reeks P&W verkenningen van het Programma Politie en Wetenschap.Het gebeurt dat online – dikwijls seksueel getinte – (beeld)informatie wordt verspreid om ieman...

Lees meer

Niet meer meldingen van huiselijk geweld bij ZSM tijdens lockdown

Gepubliceerd op Januari 2022

Kinderen als slachtoffer, getuige of dader van huiselijk geweld: Aard en afhandeling van door de politie bij ZSM aangebrachte zaken van huiselijk geweld waarbij minderjarigen zijn betrokkenNieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Program...

Lees meer

Nederlandse kottervisserij is kwetsbaar voor criminele drugsnetwerken

Gepubliceerd op November 2021

‘Zuiver op de graat. Over de betrokkenheid van de visserij bij maritieme drugssmokkel’Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Drugssmokkelaar benaderen actief vissers in economische problemen. Verreweg de...

Lees meer

Gebiedsgebonden politiewerk staat voor nieuwe uitdagingen

Gepubliceerd op November 2021

Gebiedsgebonden politiewerk in ontwikkeling. Onderzoek naar basisteams in een digitale en superdiverse samenlevingNieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.De toenemende digitalisering van de samenlevi...

Lees meer

Delicten van jongeren met migratieachtergrond vaker in beeld

Gepubliceerd op Oktober 2021

Oververtegenwoordiging verder ontcijferd. Een kwantitatief onderzoek naar sociale verschillen in verdenkingskans en zelfgerapporteerd crimineel gedrag onder jongeren in Nederland.Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Po...

Lees meer

Boeven vangen? Dan dichtbij de burger!

Gepubliceerd op Augustus 2021

Weten, doen en leren: Een proeftuinonderzoek naar gebiedsgerichte opsporingNieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.De aanpak van lokale (ondermijnende) misdaad, waaronder drugshandel, vraagt om een intens...

Lees meer

Aanpak huiselijk geweld vraagt om breder kijken dan het incident 

Gepubliceerd op Juni 2021

Meer dan een ruzie. Politie in de netwerkaanpak huiselijk geweldNieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Door de veelal incidentgerichte aanpak van de politie ontbreekt het noodzakelijke zicht op de breedt...

Lees meer

Criminaliteit en huiselijk geweld: twee kanten van dezelfde medaille 

Gepubliceerd op Juni 2021

‘Criminaliteit en huiselijk geweld: twee kanten van dezelfde medaille. De relatie tussen criminaliteit en huiselijk geweld’Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en WetenschapHet plegen van criminaliteit hangt sa...

Lees meer

Advies: zet havenmarinier in tegen drugscriminaliteit in het NZKG

Gepubliceerd op Juni 2021

‘Van verhalen naar verbalen . Een verkennende studie naar de aanpak van ondermijnende drugscriminaliteit in het Noordzeekanaalgebied en de haven van Amsterdam (NZKG)Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap...

Lees meer

Transparantie en protocol maken regie op online monitoring mogelijk

Gepubliceerd op Mei 2021

 ‘Blackbox online monitoring bij gemeenten onderzocht. Een wankel fundament onder een stevige praktijk’Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Wat wel en niet mag bij het online monitoren van burgers blij...

Lees meer

‘Zijpaden’ zijn kwetsbaar voor ondermijning

Gepubliceerd op Mei 2021

‘Ondermijning langs zijpaden. Een verkennend onderzoek naar de aard, omvang en aanpak van ondermijnende criminaliteit in relatie tot kleine havens en luchthavens, railtransport en binnenvaart in Noord-Brabant en Zeeland’.Nieuwe publicatie in de re...

Lees meer

Alternatieve straf Hack_Right verdient steviger theoretische basis

Gepubliceerd op April 2021

‘Een alternatief voor jeugdige hackers? Plan- en procesevaluatie van Hack_Right’Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Hack_Right is een alternatief of aanvullend straftraject voor jeugdige daders d...

Lees meer

Financiële opsporing: inbedden in bredere politie-organisatie

Gepubliceerd op Februari 2021

‘Kansen en knelpunten binnen de financiële opsporing’Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Nederland loopt in Europa voorop in het toepassen van financiële vaardigheden in het opsporingsonderzoek. Toch ...

Lees meer

Oudere dienders gebruiken vaker digitale sporen dan jongere collega’s

Gepubliceerd op November 2020

'Benutten van digitale sporen'Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en WetenschapOudere politiemedewerkers in de leeftijdscategorie 51+ kiezen vaker voor het gebruik van digitale sporen in hun onderzoek dan hun jonge...

Lees meer

Weinig zicht op georganiseerde criminaliteit in Noordelijke zeehavens

Gepubliceerd op Oktober 2020

Onderwereld boven water? Zoektocht naar georganiseerde criminaliteit in de Noordelijke zeehavensNieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.De Noordelijke zeehavens van Nederland lijken aantrekkelijk voor de ...

Lees meer

Gezin terrorismeverdachten lijkt op dat van andere wetsovertreders

Gepubliceerd op September 2020

De gezinscontext van terrorismeverdachten in Nederland. Kenmerken en criminaliteit van ouders, broers en zussenNieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.De gezinnen van terrorismeverdachten in Nederlan...

Lees meer

Onlinecriminaliteit: slachtoffer doet zelden aangifte en is ontevreden

Gepubliceerd op Augustus 2020

Slachtoffer van onlinecriminaliteit, wat nu? Een onderzoek naar aangiftebereidheid onder burgers en ondernemers.Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Slachtoffers van onlinecriminaliteit doen zelde...

Lees meer

Rechercheurs bouwen in stugge praktijk aan opsporing van de toekomst

Gepubliceerd op Juli 2020

Q-teams. De politie onderweg naar toekomstbestendige opsporing en vervolging?Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Kleine groepjes jonge, ambitieuze rechercheurs willen de opsporing toekomstbestendig ma...

Lees meer

Politie gebruikt minder fysiek geweld, meer pepperspray en vuurwapen

Gepubliceerd op Juni 2020

Met gepast geweld. Politiegeweld in Nederland in 2016Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Politiegeweld staat opnieuw volop in de aandacht. Wat weten we over politiegeweld in Nederland? Regioplan ...

Lees meer

Bodycambeelden helpen agenten betere processen-verbaal te schrijven

Gepubliceerd op Juni 2020

De rol van bodycambeelden in de opsporing en bewijsvoeringNieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Als politieagenten een proces-verbaal van bevindingen over een incident schrijven, mogen zij doorgaan...

Lees meer

Gebruik beeldmateriaal in verdachtenverhoor is maatwerk

Gepubliceerd op Mei 2020

‘Verbeelding in de verhoorkamer. De invloed van het gebruik van beeldmateriaal in het verhoor op verhoortechnieken en proceshouding’Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap. Tekeningen, plattegronden,...

Lees meer

Impact vuurwapengebruik groter dan cijfers doen vermoeden

Gepubliceerd op Mei 2020

'De lading van vuurwapens. Een onderzoek naar de impact van illegale vuurwapens in Nederland'Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Illegale vuurwapens krijgen in onze samenleving niet de aandacht die no...

Lees meer

Professionaliteit en veerkracht in een weerbarstige praktijk

Gepubliceerd op April 2020

‘Interveniëren in criminele families’.Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Het draaiboek voor een effectieve aanpak van criminele families bestaat niet. Alles staat of valt met aandacht voor situa...

Lees meer

Verbetering van de opsporing vraagt ook om systeemaanpassingen

Gepubliceerd op April 2020

‘Kijk naar het systeem. Begrijpen en beïnvloeden van opsporingspraktijken’Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Verbeteringen in de kwaliteit en effectiviteit van de opsporing vragen ook om verande...

Lees meer

Opvang asielzoekers is te verbeteren via ervaringen uit 2015

Gepubliceerd op April 2020

‘In- en doorstroom van nieuwkomers in beeld. Opgetekende lessen uit acht casussen rond de opvang van asielzoekers in Nederland’Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.De ervaringen rondom de asielopvang i...

Lees meer

Geen homogeen risicoprofiel van dader (fataal) huiselijk geweld

Gepubliceerd op Maart 2020

Wanneer blaffende honden bijten. Een vergelijking tussen fataal en niet-fataal huiselijk geweldNieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Terwijl het gezin vaak wordt beschouwd als de hoeksteen van de s...

Lees meer

Digitalisering van de criminaliteit vraagt om brede inzet politie

Gepubliceerd op Februari 2020

De aanpak van cybercrime door regionale eenheden van de politie. Van intake van cybercrime naar opsporing en vervolgingNieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.De aanpak van cybercrime door de politie verd...

Lees meer

Gedrag inbrekers met virtual reality bestudeerd

Gepubliceerd op December 2019

Virtual reality als onderzoeksmethode om inbrekers te doorgronden.Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Het plaatsen van waarschuwingsborden, zoals het WhatsApp buurtpreventiebord, schrikt inbreker...

Lees meer

Innovatieve aanpak van kinderpornoplegers aan herziening toe

Gepubliceerd op November 2019

'NIET MEER DOEN!' Een onderzoek naar de INDIGO-afdoeningNieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Sinds 2012 werken politie en OM met een aanpak, genaamd INDIGO, voor het sneller afwikkelen van kinderpornoz...

Lees meer

Integrale analyse biedt kansen bij opsporing van synthetische drugs

Gepubliceerd op November 2019

De Intelligence Paradox. Lessen uit de integrale pilot Analyse Synthetische Drugs in Oost-NederlandNieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.De laatste jaren worden ook in Gelderland steeds meer drugsproduc...

Lees meer

Aanpak criminele vrijplaatsen vraagt om integraliteit en volharding

Gepubliceerd op Oktober 2019

De wortel en de stok. Praktijklessen uit een gebiedsgerichte probleemaanpak van ondermijningNieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Het structureel verbeteren van een notoire probleemstraat, die bekendsta...

Lees meer

Effectievere radarcontroles en surveillance maken snelweg veiliger

Gepubliceerd op Oktober 2019

‘Verkeershandhaving op Nederlandse autosnelwegen. Evaluatie van de werkwijze van het Team EVT, de effecten en de acceptatie van politiecontroles’Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Het positieve ...

Lees meer

Bodycams kunnen veiligheid van politiemensen verbeteren

Gepubliceerd op Oktober 2019

Evaluatie bodycams Landelijke Eenheid; Proeftuin bodycams Dienst Infrastructuur 2018.Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Agressie en geweld tegen politiemensen is afgenomen en hun veiligheidsgevo...

Lees meer

Samenwerking cruciaal voor verstoren internationale aankoopfraude

Gepubliceerd op September 2019

Aankoopfraude vanuit het buitenland: Alternatieven voor opsporing.Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Proactieve verstoring is dé methode om internationale aankoopfraude aan te pakken, aangezien slach...

Lees meer

Geef politie meer helderheid over kaders waarbinnen te handelen

Gepubliceerd op September 2019

‘Grijs vakmanschap? Taakgerelateerd ongeoorloofd handelen binnen de politie.’Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Politieagenten schenden soms regels, niet zozeer voor persoonlijk gewin, maar om eenvou...

Lees meer

Meer bewustwording nodig zorg voor kinderen bij aanhouding ouders

Gepubliceerd op Juni 2019

‘Zorg voor kinderen bij aanhouding van ouders. Best practices uit binnen- en buitenland.Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Wat gebeurt er met kinderen als hun ouders worden aangehouden bij een politi...

Lees meer

Er is niets mis met het gezag van de politie op straat

Gepubliceerd op Mei 2019

Politiestraatgezag en (on)gehoorzaam burgergedrag.Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Veruit de meeste burgers doen wat de politie van hen vraagt. Maar liefst 92% van de 210 mensen in een onderzo...

Lees meer

Dragen van bodycam kan bijdragen aan veiligheid van politie op straat

Gepubliceerd op April 2019

Focus. Evaluatie pilot bodycams Politie Eenheid Amsterdam 2017-2018Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Het dragen van bodycams door de politie kan zowel leiden tot een afname van geweld tegen dez...

Lees meer

Handhaving verbod Outlaw Motorcycle Gangs op de tocht

Gepubliceerd op Maart 2019

Bestrijding van Outlaw Motorcycle Gangs. Een rechtsvergelijkende studie naar de aanpak van onrechtmatige organisaties in rechtsstatelijk perspectief.Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie & Wetenschap.Outlaw Moto...

Lees meer

Noodhulp van politie kan efficiënter georganiseerd worden

Gepubliceerd op Maart 2019

Naar een efficiëntere noodhulp?Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Het reageren op spoedeisende meldingen is een belangrijke taak van de politie. Een uitdaging waarmee de politieorganisatie worst...

Lees meer

Wijkagenten: continuïteit in werk bij organisatorische turbulentie

Gepubliceerd op Februari 2019

‘Wijkagenten en veranderingen in hun dagelijks werk’.Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.De wijkagent komt in Nederland in toenemende mate onder druk te staan door een steeds complexer wordende t...

Lees meer

Bestuurlijke aanpak van onveiligheid krijgt meer straffend karakter

Gepubliceerd op Januari 2019

‘Bestuurlijke bevoegdheden, politie en de lokale aanpak van onveiligheid’Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Nieuwe bevoegdheden van burgemeesters voor de aanpak van lokale overlast en criminalit...

Lees meer

Samenwerking politie en burgers heeft soms ongewenste effecten

Gepubliceerd op Januari 2019

‘Politie en actief burgerschap: een veilig verbond? Een onderzoek naar samenwerking, controle en (neven)effecten’.Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.De politie werkt steeds vaker samen met burge...

Lees meer

Veel signalen van doorgaan met criminaliteit vanuit gevangenissen

Gepubliceerd op December 2018

Voortgezet crimineel handelen tijdens detentie: je gaat het pas zien als je het doorhebt. Onderzoek naar aard, omvang en aanpak.’Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Medewerkers van gevangenissen vange...

Lees meer

De politie kan leren van klachten, ook van die op sociale media

Gepubliceerd op December 2018

Een klacht is een gratis advies.Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.De sociale media zijn een rijke bron voor het vinden van klachten over de politie en ook het directe contact tussen burgers en agent...

Lees meer

Politie belangrijke rol in begeleiden WhatsApp-buurtgroepen

Gepubliceerd op Oktober 2018

Doe-het-zelfsurveillance. Een onderzoek naar de werking en effecten van WhatsApp-buurtgroepenNieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.  WhatsApp-buurtpreventiegroepen zijn goed voor de sociale cohesie in d...

Lees meer

Interne politieorganisatie stressvoller dan plaats delict

Gepubliceerd op Oktober 2018

‘Ik hou het hier wel uit hoor’. Mentale weerbaarheid binnen de districtsrecherche.Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Districtsrechercheurs hebben bij de uitoefening van hun werk uiteenlopende ma...

Lees meer

Bij vastzitten steeds vaker schadevergoeding gevraagd

Gepubliceerd op Oktober 2018

Vastzitten zonder straf. Over inverzekeringstellingen en schadevergoedingen op basis van artikel 89 Sv.Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.De (extra) onderzoekstijd die de politie nodig heeft na ...

Lees meer

Te weinig focus op illegale medicijnenhandel

Gepubliceerd op September 2018

Een bittere pil. Het fenomeen en de aanpak van illegale medicijnenhandel.Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Illegale medicijnenhandel in Nederland is een tot nu toe onderbelichte vorm van crimin...

Lees meer

Burgemeester buitenspel bij verstoringen via sociale media en internet

Gepubliceerd op September 2018

Burgemeesters in cyberspace. Handhaving van de openbare orde door bestuurlijke maatregelen in een digitale wereld.Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Wanneer er op straat ordeverstoringen plaatsv...

Lees meer

Terrorismeverdachte lijkt sterk op ‘gewone wetsovertreder’

Gepubliceerd op Augustus 2018

Verdachten van terrorisme in beeld. Achtergrondkenmerken, ‘triggers’ en eerdere politiecontacten.Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Verdachten van terroristische misdrijven in Nederland hebben v...

Lees meer

Een op de drie gemeenten signaleert criminele weldoeners

Gepubliceerd op Juli 2018

Ondermijning door criminele ‘weldoeners’. Inventariserend onderzoek.Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Personen met een dubieuze achtergrond proberen regelmatig om zich positief te profileren met het...

Lees meer

Wondermiddelen voor tegengaan etnisch profileren niet voorhanden

Gepubliceerd op Juli 2018

Tegengaan van etnisch profileren. Een internationale literatuurstudie naar effecten van interventiesNieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Voor het tegengaan van etnisch profileren zijn ook in het b...

Lees meer

Belangrijke rol voor wijkagent bij interesseren jongeren voor politie

Gepubliceerd op Juli 2018

Kiezen voor politie. Een onderzoek onder mbo-studenten met een migratieachtergrond in het veiligheidsdomeinNieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en WetenschapWijkagenten kunnen mogelijk een belangrijke rol spelen bij...

Lees meer

Hardnekkige (georganiseerde) criminaliteit in Nederlandse straten.

Gepubliceerd op Juni 2018

Notoire straten. Over de lokale inbedding van georganiseerde criminaliteit.Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Hoewel niet altijd zichtbaar blijken sommige (winkel)straten in Nederland het toneel voor...

Lees meer

Hooligans maken vechtafspraken buiten voetbalwedstrijd om

Gepubliceerd op November 2017

Vechten op afspraak. Inzicht in het fenomeen en input voor de ontwikkeling van een politiestrategie.Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Confrontaties tussen hooligans vinden niet altijd meer plaats ro...

Lees meer

Klein deel Amsterdamse daders van zwaar delict wordt zware crimineel

Gepubliceerd op November 2017

Doorgroeiers in de misdaad. De criminele carrières en achtergrondkenmerken van jonge daders van een zwaar delict.Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Jonge daders van een zwaar delict kampen vaak ...

Lees meer

Veel geweld in de psychiatrie maar weinig aangiften bij politie

Gepubliceerd op November 2017

Geweld tegen hulpverleners in de psychiatrie. Aard, omvang en aangifte bij de politie.Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Meer dan andere beroepsgroepen hebben hulpverleners in de psychiatrie te ...

Lees meer

Opsporingswerk in hechte dorpen en volkswijken is een vak apart

Gepubliceerd op November 2017

Horen, zien en zwijgen. Opsporing in dorpen en stadsbuurten met een gesloten leefgemeenschap.Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.De geslotenheid van sommige hechte wijken en buurten bemoeilijkt h...

Lees meer

Grote verschillen eis en opgelegde straf georganiseerde criminaliteit

Gepubliceerd op Oktober 2017

In bijna driekwart van de strafzaken naar georganiseerde criminaliteit, in eerste aanleg en in hoger beroep, legt de rechter een lagere gevangenisstraf op dan door de officier van justitie was geëist. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus School of...

Lees meer

Goede managers zijn ook in de misdaad schaars

Gepubliceerd op Oktober 2017

Van meerdere markten thuis? Overlap in markten van zware en georganiseerde misdaad en de consequenties voor de opsporing.Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Of een criminele groep op meerdere mis...

Lees meer

Vaak tussenhandel bij distributie van hennep in Noord-Nederland

Gepubliceerd op September 2017

Tussen onder en boven. Productie en distributie van softdrugs in Noord-Nederland.Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.In Noord-Nederland wordt in de 50 coffeeshops naar schatting jaarlijks maximaal 10 ...

Lees meer

Militaire bijstand aan politie neemt toe

Gepubliceerd op September 2017

Defensiehulp. Legergroene bijstand aan de politie bij handhaving van de rechtsorde.Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.De politie maakt in toenemende mate gebruik van kennis en expertise van de krijgs...

Lees meer

Het verhoor door politie wordt effectiever zonder druk op verdachte

Gepubliceerd op September 2017

Effectiviteit van het verdachtenverhoor. Een veldstudie naar de relatie tussen verhoortechnieken, de verklaring van verdachten en de aanwezigheid van de advocaat in zware zaken.Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Poli...

Lees meer

Schakel eerder politie in bij ongewenst seksueel gedrag in de sport

Gepubliceerd op Juni 2017

Over grenzen in de sport. De rol van de politie in de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport in samenwerking met relevante partners.Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Veel melding...

Lees meer

Een kijkje in de recherchekeuken

Gepubliceerd op Mei 2017

Modus operandi van de recherche. De recherchepraktijk in moord- en verkrachtingszaken.Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Zoals een crimineel zich een bepaalde werkwijze eigen maakt, zo heeft ook de r...

Lees meer

Opsporen voortvluchtigen heeft vaak weinig prioriteit

Gepubliceerd op April 2017

De onvindbaren. Op zoek naar voortvluchtige veroordeelden in Nederland.Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Er staan ongeveer 11.000 tot een gevangenisstraf veroordeelde voortvluchtigen op de nationale...

Lees meer

Georganiseerde misdaadfamilies: hardnekkig en moeilijk te bestrijden

Gepubliceerd op April 2017

Criminele families in Noord-Brabant. Een verkenning van generatie-effecten in de georganiseerde misdaadNieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Er zijn criminele families actief in de georganiseerde m...

Lees meer

Eén op de acht dierenmishandelaars is een vrouw

Gepubliceerd op April 2017

De aard van het beestje. Kenmerken en achtergronden van dierenmishandelaars.Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Het profiel van dierenmishandelaars is erg gevarieerd; er kan niet worden gesproken van ...

Lees meer

Eerlijke informatie achterblijvers cruciaal bij opsporing vermisten

Gepubliceerd op Maart 2017

Vermisten op het spoor. Rechercheren naar langdurige vermissingen.Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Van de tienduizenden vermissingen die jaarlijks bij de politie worden gemeld, resulteren er bijna ...

Lees meer

ZSM leidt binnen de politie tot meer aandacht voor de aanpak van VVC

Gepubliceerd op Februari 2017

VVC onder de aandacht. Een onderzoek naar ZSM en de gevolgen voor het politiewerk.Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.ZSM draagt positief bij aan de afdoening van zaken van veel voorkomende crimi...

Lees meer

Betere opsporing door politie vergt heldere keuzes

Gepubliceerd op Februari 2017

Naar een rationele opsporing. Een pleidooi voor een maatschappelijk debat over de noodzaak van een utilistisch perspectief op de politiële opsporing.Nieuwe publicatie Politie en Wetenschap in de reeks speciale uitgaven.Het is noodzakelijk om helde...

Lees meer

Effecten bodycam bij politie afhankelijk van context

Gepubliceerd op Januari 2017

De mogelijke meerwaarde van bodycams voor politiewerk. Een internationaal literatuuronderzoek. Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Invoering van de bodycam door de politie leidt niet altijd tot g...

Lees meer

Noodmaatregelen burgemeesters vaak ondeugdelijk

Gepubliceerd op December 2016

Naar handhaafbare noodbevelen en noodverordeningen. Een analyse van het gemeentelijke noodrecht.Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie & Wetenschap.Vrijwel elke week is er ergens in Nederland een noodmaatregel van kra...

Lees meer

Aangifte slachtoffer mensenhandel niet perse nodig voor opsporing

Gepubliceerd op Oktober 2016

Mensenhandel in de prostitutie opsporen zonder aangifte? Een vervolgonderzoek om de doorzettingsmacht van de politie te verduidelijkenNieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Een aangifte is bij de aanpak ...

Lees meer

Proactieve controles van de politie moeten effectiever

Gepubliceerd op Oktober 2016

Boeven vangen. Een onderzoek naar proactief politieoptreden.Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Voor het eerst is in een grootschalig onderzoek vanuit de dagelijkse politiepraktijk gekeken naar d...

Lees meer

Toename drugsafvaldumpingen is zorgelijk

Gepubliceerd op September 2016

Elke dump is een plaats delict. Dumping en lozing van synthetisch drugsafval: verschijningsvormen en politieaanpak.Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Bij de productie van synthetische drugs, zoals MD...

Lees meer

Onderdanige houding slachtoffers beperkt geweld door overvallers

Gepubliceerd op September 2016

Overvallen in beeld: Gedrag van daders, slachtoffers en omstandersNieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en WetenschapVerzet van slachtoffers of omstanders leidt vaak tot gebruik van geweld door overvallers en he...

Lees meer

Agenten kunnen beter ieder apart bevindingen incident beschrijven

Gepubliceerd op September 2016

Samen of apart. De invloed van overleg tussen agenten bij het opstellen vanhet proces-verbaal.Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Politieagenten die samen een proces-verbaal opstellen over een in...

Lees meer

Basisteams Nationale Politie moeten oog houden voor lokale context

Gepubliceerd op Juli 2016

Basisteams in de Nationale Politie. Organisatie, taakuitvoering en gebiedsgebonden werk.Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Vanaf januari 2013 kent Nederland de Nationale Politie. Daarbinnen neme...

Lees meer

Om leugenaar te ontmaskeren let politie beter op inhoud verklaring

Gepubliceerd op Juni 2016

Verbale leugendetectie-wizards.Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Politiemensen met correcte opvattingen over inhoudelijke leugensignalen blijken beter in het ontmaskeren van leugenaars. Onderzoekers...

Lees meer

Ex-criminele jeugdgroepleden over stoppen met criminaliteit

Gepubliceerd op April 2016

Hoelang kun je schijt hebben? Dertien desisters uit criminele jeugdgroepen aan het woord.Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie & Wetenschap.Hoe raken jongeren verzeild in een criminele jeugdgroep en waardoor stopt ee...

Lees meer

Politie kan meer doen met bijvangst opsporingsonderzoek

Gepubliceerd op Maart 2016

Onbenutte kansen. Een onderzoek naar het gebruik van restinformatie in de opsporing.Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.De politie registreert en maakt te weinig gebruik van restinformatie (bijvangst ...

Lees meer

Vroegtijdige afstemming politie en OM

Gepubliceerd op Maart 2016

Vroegtijdige afstemming politie en OM kan ook zonder arrestatie zinvol zijn.Die pakken we toch niet op? Afstemming tussen politie en Openbaar Ministerie in zaken van veelvoorkomende aangiftecriminaliteit.Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde ...

Lees meer

Organisatie real-time informeren noodhulp politie nog niet effectief

Gepubliceerd op Februari 2016

Het real-time informeren van politiemensen is een van de speerpunten van de nationale politie. Vanaf eind 2012 beschikken alle geografische eenheden en de landelijke eenheid daartoe over een nieuw organisatieonderdeel: het  Real-Time Intelligence ...

Lees meer

Niet iedere burger wil aangifte doen via internet

Gepubliceerd op Januari 2016

De aangifte van delicten bij de ‘multichannelstrategie’ van de politie.Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Het aandeel aangiften via internet ligt momenteel op bijna 40 procent. Het betreft met name d...

Lees meer

GHB-problematiek op het platteland vraagt betere nazorg

Gepubliceerd op Januari 2016

Politie en GHB-problematiek op het platteland.Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.In het afgelopen decennium heeft het gebruik van GHB zich vanuit de Randstad verspreid naar het platteland. GHB i...

Lees meer

Administratieve lasten soms onnodig maar ook vaak noodzakelijk

Gepubliceerd op November 2015

Achtergronden van ‘onnodige’ bureaucratie in het basispolitiewerk.Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.De door agenten als te hoge en soms onnodig ervaren administratieve ‘lasten’, hangen slechts ...

Lees meer

Proces bestuurlijke rapportage minstens even belangrijk als product

Gepubliceerd op November 2015

De bestuurlijke rapportage. Gezamenlijke inspanning in de aanpak van (georganiseerde) criminaliteit en overlast.Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Bestuurskundigen van de politie en andere politiefun...

Lees meer

Succesvolle analist politie bemoeit zich ook met proces van opvolging

Gepubliceerd op Oktober 2015

Van intel tot operatie. De impact van veiligheidsanalisten bij de aanpak van misdaad. Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Binnen de politieorganisatie werken op verschillende plekken analisten die zic...

Lees meer

Betere regulering van demonstratieve kampementen mogelijk

Gepubliceerd op Oktober 2015

Demonstratieve kampementenDemonstratieve kampementen komen de laatste jaren veel voor. Vanwege hun vorm en ook duur zijn de maatschappelijke lasten vaak hoog. Burgemeesters en politie worstelen om die reden met de vraag hoe om te gaan met deze nie...

Lees meer

Maak demonstranten zelf verantwoordelijk voor ordelijk verloop

Gepubliceerd op September 2015

Private ordebewaarders bij betogingenDemonstraties zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. Dat brengt de nodige kosten mee voor de overheid. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben onderzocht of die kosten omlaag kunnen door organ...

Lees meer

Bijna 1 op de 20 Nederlanders slachtoffer identiteitsfraude

Gepubliceerd op Augustus 2015

Dat heeft iemand anders gedaan! Een studie naar slachtofferschap en modus operandi van identiteitsfraude in NederlandNieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Hoewel in de periode van 2008 tot 2012 zo’...

Lees meer

Re-integratie veroordeelde jihadisten vergt aanpassingen

Gepubliceerd op Mei 2015

Na de vrijlating. Een exploratieve studie naar recidive en re-integratie van jihadistische ex-gedetineerden.Een nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Beatrice de Graaf en Daan Weggemans verrichten ...

Lees meer

Elke week komen er twee langdurig vermisten bij, totaal nu op 1500

Gepubliceerd op Mei 2015

Vermisten op de kaart. Aard en omvang van langdurige vermissingen.Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Het fenomeen langdurige vermissingen is lange tijd onderbelicht geweest, maar wordt de laatste jar...

Lees meer

Politietraining vereist stress

Gepubliceerd op Mei 2015

Twee nieuwe publicaties in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap. ‘Politievaardigheden onder stress: Het optimaliseren van aanhouding en zelfverdediging in de praktijk’ en ‘Effectief omgaan met acute stress: Effecten v...

Lees meer

Andere manier briefen leidt tot effectievere sturing politieoptreden

Gepubliceerd op Maart 2015

De operationele politiebriefing onderzocht (2) Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.De operationele politiebriefing wordt effectiever als opdrachten meer op de persoon worden uitgegeven. Dit blijkt uit...

Lees meer

Amsterdamse politie goed ingespeeld op omgang met verwarde personen

Gepubliceerd op Januari 2015

Met fluwelen handschoenen? Politie en de omgang met verwarde personen in Amsterdam.Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Amsterdamse politiefunctionarissen blijken over het algemeen goed met verwarde pe...

Lees meer

Het gaat goed met de familierechercheur, ondanks ingrijpend werk

Gepubliceerd op Januari 2015

De mentale gesteldheid van de familierechercheur. Een onderzoek naar werkgerelateerde stress en secundaire posttraumatische groei binnen een bijzondere groep politieambtenaren.Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Polit...

Lees meer

Kijken, luisteren, lezen

Gepubliceerd op Januari 2015

 De invloed van beeld, geluid en schrift op het oordeel over verdachtenverhoren. Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.  Beeld en geluid van verhoor van belang voor strafproces  Processen-verbaal v...

Lees meer

Buit van woninginbraak vaak afgezet op regionale markt

Gepubliceerd op December 2014

Buit van woninginbraak. Onderzoek onder inbrekers en helers.Nieuwe uitgave in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Soorten buit die populair zijn onder inbrekers en helers kennen vaak een korte route terug naar de regulier...

Lees meer

Nachtdiensten bij de politie en verkeersveiligheid

Gepubliceerd op December 2014

Onderzoek naar ervaringen van politieagenten met verkeersonveiligheid in woon-werkverkeer na de nachtdienst.Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.De politieagent veilig op weg naar huis na de nachtdiens...

Lees meer

Met grof geschut

Gepubliceerd op November 2014

Met grof geschut. Reconstructie van een moordonderzoek binnen de criminele woonwagenwereld.Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Reconstructie moordonderzoek in criminele woonwagenwereld leerzaam Recher...

Lees meer

Privaat blauw

Gepubliceerd op November 2014

 Portiers, evenementbeveiligers en voetbalstewards op risicovolle locaties en tijdens risicovolle momenten.Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Private politie steeds belangrijkerParticuliere beveilige...

Lees meer

Tussen hulp en hype

Gepubliceerd op Oktober 2014

De inzet van opsporingsberichten in ontvoeringszaken. Nieuwe uitgave in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Ontvoerd: wanneer schakelen we de media in?De veiligheid van het slachtoffer is de belangrijkste overweging voor ...

Lees meer

Beeld van gezag

Gepubliceerd op Oktober 2014

Maatschappelijke verbeelding en de impact van gezagsbeelden op burgers. Nieuwe uitgave in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Gezag vooral een kwestie van houding en gedragVoor burgers is vooral de houding en lichaamsstaa...

Lees meer

Hard op weg. Onderzoek naar verkeersveelplegers

Gepubliceerd op Oktober 2014

Nieuwe uitgave in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.  Aanspreken frequente snelheidsovertreders werkt Het aantal snelheidsovertredingen van frequente verkeersovertreders neemt af wanneer zij met een brief worden aangesp...

Lees meer

Politiemensen over het strafrecht

Gepubliceerd op September 2014

Nieuwe uitgave in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en WetenschapVeel onvrede over de strafrechtspleging onder politiemensenUit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen blijkt dat veel politiemensen van mening zijn dat de ...

Lees meer

Informatiegestuurde dienders

Gepubliceerd op Juli 2014

‘Informatiegestuurde dienders’. Informatiesturing tussen theorie en praktijk. Nieuwe uitgave in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.Hoge ambities Informatiegestuurd werken zijn nog geen politiepraktijkInformatiegestuurd w...

Lees meer

Brandstichters onder vuur

Gepubliceerd op Juli 2014

‘Brandstichters onder vuur’. Een empirisch onderzoek naar zaken van brandstichting en hun daders. Nieuwe uitgave in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Brandstichting vaak uit wraak of woedeWelke verdachte sticht wat...

Lees meer

Van stadswacht naar nieuwe gemeentepolitie?

Gepubliceerd op Juni 2014

Van stadswacht naar nieuwe gemeentepolitie? Gemeentelijk toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Nieuwe uitgave in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.PersberichtSamenwerking tussen politie en gemeentelijke BOA...

Lees meer

De ontwikkeling van de criminaliteit van Rotterdamse autochtone en allochtone jongeren van 12 tot 18 jaar (Persbericht 9 mei 2014)

Gepubliceerd op Mei 2014

‘De ontwikkeling van de criminaliteit van Rotterdamse autochtone en allochtone jongeren van 12 tot 18 jaar’. Nieuwe uitgave in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Etniciteit niet van belang voor jeugdcriminaliteit in...

Lees meer

Speciaal blauw

Gepubliceerd op April 2014

PERSBERICHTSpeciaal blauw. Verschijningsvormen en overwegingen van specialisatie en despecialisatie binnen de Nederlandse politieorganisatie. Nieuwe uitgave in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Specialisatie bij de...

Lees meer

Gevangene van het verleden

Gepubliceerd op April 2014

Nieuwe uitgave in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.Burgemeesters vaak ambivalent over informatie terugkeer zedendelinquentWat gebeurt er als een bekende zedendelinquent na het uitzitten van zijn straf weer terugke...

Lees meer

Interventies in de opsporing

Gepubliceerd op Februari 2014

PERSBERICHTInterventies in de opsporing. Impulsen in kwaliteit en effectiviteit van het opsporingsproces. Een nieuwe uitgave in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en WetenschapGeïsoleerde interventies verbeteren opsporing nietMeer ops...

Lees meer

Vertrouwen in de politie: trends en verklaringen

Gepubliceerd op Februari 2014

PERSBERICHTVertrouwen in de politie: trends en verklaringen. Een nieuwe uitgave in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en WetenschapVertrouwen in de politie in Nederland relatief hoogHet vertrouwen in de politie is in Nederland aa...

Lees meer