Hard op weg. Onderzoek naar verkeersveelplegers

Nieuwe uitgave in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.  

Aanspreken frequente snelheidsovertreders werkt 

Het aantal snelheidsovertredingen van frequente verkeersovertreders neemt af wanneer zij met een brief worden aangesproken op hun rijgedrag. Dit blijkt uit de evaluatie door onderzoeks- en adviesbureau Intraval van een pilot in enkele eenheden van de politie gericht op de  aanpak van veelplegende snelheidsovertreders. Door gericht gebruik te maken van persoonsinformatie uit beschikbare registraties van de politie is aan deze verkeersveelplegers een brief gestuurd waardoor zij uit de anonimiteit zijn gehaald. Juist het uit de anonimiteit halen blijkt te werken. De onderzoekers bevelen verder aan de aandacht vooral te richten op ‘hufterig rijgedrag’. Deze laatste groep verkeersveelplegers verdient de aandacht van politie, omdat eveneens uit het onderzoek is gebleken dat er een verband is tussen hufterig rijgedrag en criminele antecedenten.  

In de periode 2011 - 2013 heeft in de regio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek een pilot plaatsgevonden van een aanpak gericht op verkeersveelplegers. Dit zijn personen die met een hoge frequentie bekeuringen ontvangen voor ergerlijk en/of asociaal verkeersgedrag. De onderzoekers meten een fors effect bij de onderzochte groep als het gaat om de ontvangen boetes. Die daalt met 35 procent terwijl bij een controlegroep in dezelfde meetperiode slechts sprake is van een daling van 3 procent. Alleen een waarschuwingsbrief blijkt dus al te volstaan om verkeersveelplegers tot ander gedrag te bewegen.   

De resultaten van de aanpak zijn veelbelovend, ook omdat deze maatregel maar weinig tijd en capaciteit van de politie kost. Er moet daarbij wel goed gekeken worden wie voor deze aanpak in aanmerking komt. Die groep verkeersveelplegers kan vervolgens een signaal krijgen dat hun verkeersgedrag afwijkend is en dat de politie hen daarom in de gaten houdt. In deze vorm kan de aanpak een goede manier zijn om onveilig gedrag - in dit geval te hard rijden - in het verkeer terug te dringen. De onderzoekers bepleiten om de pilot uit te breiden naar andere regio’s en daarbij gericht en gestructureerd te werk te gaan. Voor een optimaal resultaat  kan de aanpak bijvoorbeeld op een aantal punten worden gewijzigd. Het belangrijkste aspect is dat niet alleen de snelheidsovertreders met de aanpak moeten worden bereikt, zoals in de pilot het geval was, maar juist met name de verkeersveelplegers die zich schuldig maken aan ‘hufterig’ rijgedrag. Een zorgvuldiger selectie maakt de aanpak effectiever en deze groep verdient extra aandacht van de politie, omdat er een verband is gevonden tussen hufterig rijgedrag en criminele antecedenten.
 

NADERE INFORMATIE:

Van de zijde van de onderzoekers: 

- B. Bieleman, Intraval, Groningen : 050-3134052 of 06-54311330  

Van de zijde van Politie en Wetenschap: 

- Annemieke Venderbosch, directeur Programma Politie & Wetenschap: 06-13216168 

Hard op weg. Onderzoek naar verkeersveelplegers. Door: B. Bieleman, M. Boendermaker, R. Mennes, J. Snippe. Politiekunde 65, Politie en Wetenschap, Apeldoorn; Reed Business, Amsterdam 2014.  

Persexemplaren van het rapport zijn te verkrijgen bij de uitgever: Reed Business of bij het programmabureau P&W.

 

Terug