• Politieenwetenschap


Politieonderwijsraad

De Politieonderwijsraad is een adviesorgaan, waarvan de positie en taken zijn geregeld in de Wet op het LSOP en het politieonderwijs, welke in werking is getreden op 1 april 2003. De wet is gepubliceerd in het Staatsblad 52 van 18 februari 2003. Voorzitter is de heer prof. dr. F. Leijnse.

De Politieonderwijsraad kan conform artikel 27 e.v. van het Reglement van Orde besluiten tot het instellen van vaste en tijdelijke commissies en voor de werkwijze daarvan richtlijnen geven. De commissies fungeren als 'voorportaal' voor de Raad. Specifieke onderwerpen worden hier uitgediept en 'voeden' aldus de conceptadviezen die in de Raad worden behandeld.

De Raad heeft per januari 2014 drie vaste commissies ingesteld, waarvan de Commissie Kennis en Onderzoek, onder voorzitterschap van de heer mr. dr. M.J. Cohen, er een is.

De andere twee commissies zijn:

Commissie Kwalificatiestructuur Politie (KSP)
Deze commissie richt zich op het snijvlak tussen de vraag naar politieonderwijs en het aanbod hiervan. De Nationale Politie formuleert hiertoe zijn vraagarticulatie (zowel kwantitatief als kwalitatief).
Voorzitter commissie KSP: de heer prof. dr. F. Leijnse

Commissie Horizontale Afstemming en Verantwoording (HAV)
In deze commissie komen allerlei onderwerpen aan de orde, die 'rondom' het politieonderwijs spelen en tot aanpassingen in de kwalificatiedossiers (zie bij de commissie Kwalificatiestructuur) kúnnen leiden.
Voorzitter commissie HAV: de heer drs. E.C.M. de Jaeger