'Respect, Beschouwingen over een basisbehoefte'

Een uitgaven ter gelegenheid van de Stapel en de Koning Lezing 2001. 
Prof.dr. A.B. Hoogenboom en Prof.dr. L.J.J. Rogier. 
Mei 2001.

Samenvatting
Het Programma Politie en Wetenschap heeft het initiatief genomen jaarlijks een 'Stapel en De Koning Lezing' te organiseren. Op 17 mei 2001 is de eerste 'Stapel en De Koning Lezing' uitgesproken door zijne excellentie J.M. Saleh, gouverneur van de Nederlandse Antillen. Het thema van de lezing was 'respect'. Ter gelegenheid hiervan is een bloemlezing samengesteld van de bundel Rèspèt. 61 essays over criminaliteit op Curaçao en St. Maarten, die in 1999 door de Universiteit van de Nederlandse Antillen werd uitgegeven. 
Doelstelling van de bundel was een bescheiden bijdrage te leveren aan het debat over criminaliteit en criminaliteitsbestrijding op de Nederlandse Antillen. De titel -Rèspèt is Papiaments voor respect- was om meerdere redenen gekozen. Het is een belangrijk en beladen begrip op de Nederlandse Antillen, dat veelvuldig wordt gebruikt in het politieke en maatschappelijke leven. Bovendien hebben criminaliteit en criminaliteitsbestrijding raakvlakken met het begrip respect in allerhande betekenissen.

Respect is een universeel verschijnsel. En het gebrek eraan helaas ook. De bloemlezing beoogt een bijdrage te leveren aan de discussie over respect in de breedste betekenis van het woord. 
Er aan vooraf gaat een korte beschouwing vooraf over respect. Deze maakte geen deel uit van de originele bundel essays.

Gekozen is voor een thematische indeling. Respect -of een gebrek aan respect- wordt onder andere betrokken op de onrustige omgeving waarin de jeugd opgroeit en met name de rol en verantwoordelijkheid van respectievelijk de ouders en de school. Maar respect wordt ook besproken in relatie tot groepsprocessen waarbij uiterlijk vertoon soms heel belangrijk is. Respect wordt daarnaast betrokken op het functioneren van de overheid. Repressie in de vorm van ordehandhaving, opsporing, rechtspraak en de tenuitvoerlegging van straffen is, naast preventie, een belangrijke en noodzakelijke reactie op criminaliteit. De overheid dient hierbij tevens respect te tonen voor de wet.

De bloemlezing wordt besloten met een korte slotbeschouwing.

terug