'Kracht van meer dan geringe betekenis' Deel A

Politiegeweld in de basispolitiezorg (2008). R. Bleijendaal, J. Naeyé, P. Chattellon en G. Drenth (Vrije Universiteit, Amsterdam. Politiewetenschap 45a

Samenvatting

In dit deel A worden de resultaten gepresenteerd van een nieuwe peiling naar de aard en omvang van het politiële geweldgebruik, met als peiljaar 2005. Waar en voor zover mogelijk wordt een vergelijking gemaakt met het peiljaar 2000, waarover eerder is gerapporteerd. 
In afwijking van de peiling in 2000, is in 2005 ook gericht en systematisch gezocht naar mutaties over geweldgebruik in de bedrijfsprocessensystemen. Daardoor is over het jaar 2005 circa 60% meer, vooral licht, geweldgebruik aan het licht gekomen dan in het eerste peiljaar 2000. Verder blijkt dat in bijna 90% van de gevallen het politiële geweldgebruik betrekking heeft op situaties waarin een verdachte moet worden aangehouden. In 20% van de gevallen is met pepperspray gespoten. Pepperspray wordt vooral gebruikt als alternatief voor de wapenstok en fysiek geweld en blijkt een effectief middel te zijn tegen gevaarlijke verdachten die in het bezit zijn van slag- of steekwapens.

Bestanden downloaden

PW45a.Kerngegevens.pdf
Terug