Tekenen van vertrouwen

Op zoek naar risico's en kansen vanuit het perspectief van orde en veiligheid in woonwijken (2009). A. Buijs (Rigo, Amsterdam). Verkenningen 39

Samenvatting

De kern van dit onderzoek naar een aansprekende typologie van (probleem)wijken vormt het “stemmen met de voeten”. Dit houdt in dat in gebieden met een slecht woonklimaat degenen die het zich kunnen veroorloven de benen nemen of er überhaupt niet komen wonen. Meestal wordt er daarbij van uitgegaan dat het vooral dertigers en gezinnen met jonge kinderen zijn die probleemwijken ontvluchten als ze de kans hebben. Omgekeerd kan gesteld worden dat aantrekkingskracht op dertigers en huishoudens met jonge kinderen kan wijzen op een groot vertrouwen in een buurt. Vanuit die gedachtegang is de leeftijdsspecifieke aantrekkingskracht gekozen als startpunt van een typologie van wijken. Met de volgden typen als resultaat: 

 • nestelaarswijk (wijken waar huishoudens met kinderen en eind dertigers/begin veertigers zich settelen)
 • gearriveerdenwijk (veel kinderen en hoge status, gezinnen die het gemaakt hebben)
 • kansarme gezinswijken (veel gezinnen, veel werklozen)
 • toevluchtsoorden (een combinatie van nestelaarswijk en kansarme gezinswijken)
 • liever niet wonen wijken (lage status, er wordt niet gesetteld en hoge werkloosheid)
 • yuppenwijken (aantrekkingskracht op eind twintigers en begin dertigers, hoge status, lage werkloosheid)
 • potentiële yuppenwijken (aantrekkingskracht op eind twintigers en begin dertigers, hoge status, soms hoge werkloosheid)
 • starterswijken (jonge twintigers vestigen zich hier, middelbare status)
 • studenten- en jongerenwijken (starterswijken met een hoge status)
 • doorsnee stadswijken (restcategorie).

 

 Vooral de ‘kansarme gezinswijken’, de ‘liever niet wonen wijken’ en de ‘toevluchtsoorden’ vormen de ‘verdachte’ typen, omdat lage status en veel werkloosheid hier samengaan. In het slothoofdstuk worden per type de meest verdachte wijken op een rij gezet.

U staat op het punt om Tekenen van vertrouwen bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

 • tekenen_van_vertrouwen.pdf
 • VK39.Kerngegevens.pdf
terug