Veelbelovende verklaringen voor de daling van de criminaliteit na 2002

(2009). B. Vollaard, P. Versteegh en J. van den Brakel (TILEC, Universiteit van Tilburg / Politie Haaglanden / Centraal Bureau voor de Statistiek). Verkenningen 38

Samenvatting

Is de sterke daling van de criminaliteit na 2002 geluk of wijsheid? Dit is de vraag die centraal staat in deze verkenning. Doel is veelbelovende verklaringen te vinden voor de ommekeer in de decennialange stijging van de criminaliteit. Die zouden in een vervolgstudie nader op hun houdbaarheid moeten worden getoetst. Vooral de periode van 1995- 2007 heeft een sterke criminaliteitsdaling te zien gegeven. De vraag is hoe deze is te verklaren en of de mogelijke oorzaken gelegen zijn in maatschappelijke ontwikkelingen dan wel verbeterd veiligheidbeleid of effectiever politie-optreden. De vraag naar de oorzaken van de daling in de criminaliteit is actueel vanwege de ambitieuze kabinetsdoelstelling de criminaliteit in 2010 met 25 procent te hebben verlaagd vergeleken met 2002. Voor zowel beleidsmakers als uitvoerders is de vraag hoe de gerealiseerde criminaliteitsdaling is vast te houden. In de studie wordt een groot aantal mogelijke verklaringen voor de criminaliteitsdaling onder de loep genomen. Een aantal valt af, een paar blijven over. Het betreft onder meer toegenomen (technische) preventie-inspanningen van burgers en overheid om het aantal woninginbraken en autokraken tegen te gaan en het zogeheten hot spot policing. Inmiddels is gestart met het vervolgonderzoek dat de gevonden veelbelovende verklaringen hard moeten maken.

U staat op het punt om Veelbelovende verklaringen voor de daling van de criminaliteit na 2002 bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • verklaringen_daling_criminaliteit_na_2002.pdf
  • VK38.Kerngegevens.pdf
terug