We waren gewoon een vriendengroep die blauw ging dragen

Jeugdbendes naar Amerikaans model in Nederlandse steden en op CuraƧao (2009). M. van San en C. van Bentum (RISBO, Erasmus Universiteit Rotterdam / Willem Pompe Instituut, Utrecht). Verkenningen 42

Samenvatting

Deze verkenning bevat een zoektocht in de grote steden en op Curacao naar aanwijzingen of – en in welke mate- jeugdbendes actief zijn, gemodelleerd naar het bendesysteem in de Verenigde Staten. Daarbij wordt de aandacht met name gericht op de zogenaamde ‘Bloods’ en ‘Crips, Amerikaanse jeugdbenden die zich manifesteren door allerlei uiterlijke kenmerken, o.a. op kledinggebied. Het onderzoek baseert zich op wat bekend is bij de politie en vraaggesprekken met een aantal jongeren dat beweert lid te zijn van eerdergenoemde jeugdbenden. Op Curacao is vooral veldwerk verricht onder scholen en in gevangenissen.

Het blijkt dat er in de grote steden in Nederland een groep jongeren bestaat – zoals in de Amsterdamse Bijlmer- die zich omhult met bendesymbolen a la ‘Bloods’ en ‘Crips’ (zoal het dragen van rode en blauwe kledingsymbolen) en die ook in chatrooms actief is met ‘gangtalk’. Er worden evenwel nauwelijks aanwijzingen gevonden voor het feit dat er sprake zou zijn van strak georganiseerde jeugdbenden, geschoeid op Amerikaanse leest. Er is dan ook eerder sprake van jeugdcultuur, hoewel dat niet uitsluit dat betrokkenen ook actief zijn met het plegen van criminele feiten.

Van grensoverschrijdende criminaliteit of structurele contacten met Curacao is al helemaal geen sprake. Op Curacao is de jeugd nauwelijks op de hoogte van het bestaan van voornoemde jeugdbenden.

U staat op het punt om We waren gewoon een vriendengroep die blauw ging dragen bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • we_waren_gewoon_een_vriendengroep.pdf
  • VK42.Kerngegevens.pdf
terug