Aan de rand van het bestel

Een verkennende studie naar bestuurlijk veiligheidsbeleid en politiewerk in kleine gemeenten (2011). T.B.W.M. van der Torre-Eilert, D. Keijzer, H. Bergsma, E. Bervoets en E.J. van der Torre (LokaleZaken, Rotterdam). Verkenningen 56

Samenvatting

Het betreft hier een verkennende studie naar bestuurlijk veiligheidsbeleid en politiewerk in kleinere gemeenten tot 25.000 inwoners. Ook uit dit onderzoek blijkt weer dat kleine gemeenten over het algemeen rustige gemeenten zijn. Als er al problemen zijn dan worden die vaak veroorzaakt door aangeschoten jongeren en verder is er relatief vaak sprake van hennepteelt, dit wordt verklaard uit de aanwezigheid van criminele gelegenheidsstructuren. Er is ook veel aandacht voor de aanpak van huiselijk geweld en er zijn soms problemen met uit het buitenland afkomstige groepen (werknemers), zoals Oost-Europeanen. De onderzoekers contateren dat de politie in toenemende mate terugtrekkende bewegingen maakt en het lokaal bestuur het voortouw neemt. Dus bouwen bestuurders en ambtenaren aan een eigen informatiehuishouding die hun positie ten opzichte van de politie meer in evenwicht brengt.
De verkenning geeft vooral goed de worsteling weer van kleine gemeenten met veiligheidsbeleid. De belangrijkste conclusie is dat in kleine gemeentes, ondanks relatief beperkte problemen, wel degelijk stappen zijn genomen op het gebied van veiligheid en dat de politie daarbij achter is gebleven.

U staat op het punt om Aan de rand van het bestel bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • aan_de_rand_bestel.pdf
  • VK56.Kerngegevens.pdf
terug