Op zoek naar de balans tussen daadkracht en voorzorg in de opsporing

Een verkennend onderzoek naar de aanpak van het probleem van tunnelvisie in het Programma Versterking Opsporing (2012). I. Helsloot en J. Groenendaal (Crisislab, Renswoude). Verkenningen 63

Samenvatting

De verkenning gaat in op de vraag in hoeverre het PVO in de analyse en aanpak van tunnelvisie rekening houdt met de spanning tussen het verhogen van het aantal afgehandelde strafzaken (daadkracht) en het minimaliseren van het aantal onterechte veroordelingen (voorzorg)
Een analyse van het kwaliteitsbeleid gericht op de opsporing door de politie laat volgens Ira zien dat het PVO vooral een voortzetting is van een al voor Posthumus ingezette en autonome professionaliseringsdrang. Dit proces heeft in feite slechts een extra impuls gekregen door de commotie rond de Schiedammerpark moord.
Het PVO heeft vooral tot een professionalsering geleid ten koste van de efficiency en dus daadkracht van de opsporing. De onderzoeker pleit dan ook voor meer onderzoek om te komen tot inzichten die leiden tot een optimale balans tussen daadkracht en voorzorg.

U staat op het punt om Op zoek naar de balans tussen daadkracht en voorzorg in de opsporing bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • Op_zoek_naar_de_balans_tussen_daadkracht_en_voorzorg_in_de_opsporing.pdf
  • VK63.Kerngegevens.pdf
terug