Over de grens

Over de grens
Gepubliceerd in in de categorie Politiewetenschap

Een verkenning van projecten voor probleemjeugd in Duitsland, Engeland en Zweden (2003). I. van Leiden, G. Verhagen en H.B. Ferwerda (Advies- en Onderzoeksgroep Beke, Arnhem). Politiewetenschap 12

Blauwe Bazen

Blauwe Bazen
Gepubliceerd in in de categorie Politiewetenschap

Het leiderschap van korpschefs (2003). R.A. Boin, E.J. van der Torre en P. ’t Hart (Universiteit Leiden / COT, Den Haag). Politiewetenschap 11

Geweldige informatie?

Geweldige informatie?
Gepubliceerd in in de categorie Politiewetenschap

Onderzoek naar informatiehuishouding van gewelds-meldingen bij de politie (2003). R. van Overbeeke, O. Nauta, A. Beerepoot, S. Flight en M. Rietveld (DSP-groep, Amsterdam). Politiewetenschap 10b

Politie en geweld

Politie en geweld
Gepubliceerd in in de categorie Politiewetenschap

Een verkenning van politiereacties op geweldsincidenten in vier Nederlandse regiokorpsen (2003). C.J.E. in 't Veld, W.Ph. Stol, P.P.H.M. Klerks, H.K.B. Fobler, R.J. van Treeck, M. de Vries (NPA-onderzoekgroep, Apeldoorn). Politiewetenschap 10a

Politiekennis in ontwikkeling

Politiekennis in ontwikkeling
Gepubliceerd in in de categorie Politiewetenschap

Een onderzoek naar het verzamelen en veredelen van informatie voor het Politie Kennis Net (2003). I. Bakker en K. van der Vijver (IPIT, Universiteit Twente). Politiewetenschap 9

Hennepteelt in Nederland

Hennepteelt in Nederland
Gepubliceerd in in de categorie Politiewetenschap

Het probleem van de criminaliteit en haar bestrijding (2003). F. Bovenkerk, W. Hogewind, D. Korf en N. Milani (Willem Pompe Instituut, Utrecht). Politiewetenschap 8

Voorbij de dogmatiek

Gepubliceerd in in de categorie Politiewetenschap

Publiek-private samenwerking in de veiligheidszorg (2003). A.B. Hoogenboom en E.R. Muller (COT, Den Haag). Politiewetenschap 7