Mobiel banditisme

Mobiel banditisme
Gepubliceerd in in de categorie Politiewetenschap

Oost- en Centraal-Europese rondtrekkende criminele groepen in Nederland (2013). D. Siegel (Universiteit Utrecht). Politiewetenschap 72

Vertrouwen in de politie: trends en verklaringen

Vertrouwen in de politie: trends en verklaringen
Gepubliceerd in in de categorie Politiewetenschap

Samenvatting
Staat het vertrouwen van burgers in de politie onder druk? Het wordt gemakkelijk geroepen door politici, beleidsmakers en media. Vertrouwen in de politie komt in essentie neer op de overtuiging dat de politie er is als je haar nodig hebt, dat de politie vanuit de juiste motieven opereert, dat zij competent is en zich in haar optreden laat leiden door het algemeen belang. Vertrouwen kan betrekking hebben op de politie als institutie of op het optreden van de politie en persoonlijke ervaringen met de politie. Dit onderzoek schetst een genuanceerd beeld van de ontwikkeling van het vertrouwen van burgers in de politie over een langere periode. 
Gekeken is welke ontwikkelingen zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan in het vertrouwen van burgers in de politie in Nederland, welke factoren bijdragen aan een verklaring in de variatie in vertrouwen in de politie en welke verschillen en overeenkomsten er in dit opzicht bestaan tussen Nederland en andere West-Europese landen. 
Daarvoor zijn data geanalyseerd uit de European Social Survey (ESS) en de Integrale Veiligheidsmonitor 2010 (IVm). Door de grote omvang en kwaliteit van deze datasets kan een gedetailleerd beeld van het vertrouwen in de politie in Nederland worden weergeven en kunnen verschillende verklaringen worden getest.

Het vertrouwen in de politie hangt sterk samen met het algemeen vertrouwen. Nederland bevindt zich hier aan de Europese top, net achter de Scandinavische landen. 
Het vertrouwen in het optreden van de politie of de persoonlijke ervaringen met de politie zijn kwetsbaarder dan het vertrouwen in de politie als institutie. Goede ervaringen van burgers met de politie worden als 'niets bijzonders' gezien, minder goede ervaringen kunnen worden ervaren als een schok en tasten het vertrouwen aan.

Maar burgers beoordelen niet uitsluitend in termen van goede en slechte ervaringen. Prestaties van de politie spelen wel een rol, maar burgers kennen in het algemeen een sterk vertrouwen in de politie als institutie. Burgers met een groot vertrouwen in de politie hebben dat ook in politieke instituties. Ook in dit onderzoek bewijst Nederland zich weer en nog steeds als een high-trust country. Die tendens is zo sterk dat zij van veel grotere invloed is dan de betekenis van het beleid of het optreden van de politie. Wat de politie doet of nalaat, doet er voor het vertrouwen veel minder toe dan het vertrouwen dat de politie deelt met politieke instituties.

Geweld tegen de politie

Geweld tegen de politie
Gepubliceerd in in de categorie Politiewetenschap

De rol van mentale processen van de politieambtenaar (2013). L. van Reemst, T. Fischer en B. Zwirs (Erasmus Universiteit, Rotterdam). Politiewetenschap 70

Overvallen vanuit daderperspectief

Overvallen vanuit daderperspectief
Gepubliceerd in in de categorie Politiewetenschap

Situationele aspecten van gewelddadige, niet-gewelddadige en afgeblazen overvallen (2013). W. Bernasco, M.R. Lindegaard en S. Jacques (NSCR, Amsterdam). Politiewetenschap 69

Recherchebazen

Recherchebazen
Gepubliceerd in in de categorie Politiewetenschap

Een empirisch onderzoek naar justitieel politieleiderschap (2013). E.J. Van der Torre, M.J. Van Duin en E. Bervoets (LokaleZaken, Rotterdam). Politiewetenschap 67

Politieverhalen

Politieverhalen
Gepubliceerd in in de categorie Politiewetenschap

Een etnografie van een belangrijk aspect van politieculturen (2013). M.J. van Hulst, Tilburg University, Tilburg. Politiewetenschap 66

Wapengebruik

Wapengebruik
Gepubliceerd in in de categorie Politiewetenschap

Van inzicht in modus operandi naar een effectieve aanpak (2013). M.S. de Vries (Universiteit Twente). Politiewetenschap 65

Politie & sociale media

Politie & sociale media
Gepubliceerd in in de categorie Politiewetenschap

Van hype naar onderbouwde keuzen (2013). A.J. Meijer, S.G. Grimmelikhuijsen, D. Fictorie, M. Thaens en P. Siep (Universiteit Utrecht / Center for Public Innovation, Rotterdam). Politiewetenschap 64