In dit overzicht vindt u alle P&W-onderzoeken gerubriceerd per thema. Dit geeft snel zicht op hoe veel en welke onderzoeken er binnen thema’s en subthema’s zijn uitgevoerd. Een aantal onderzoeken is te vinden onder meerdere thema’s.

De hoofdthema’s zijn gelijk aan die van de Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie: actuele ontwikkelingen en interventies; politie in haar omgeving, politieorganisatie en politiemedewerker.

Via het aanklikken van (sub)thema’s en onderzoeken komt u rechtstreeks op de pagina met het gezochte onderzoek. Nieuw hierbij is een te downloaden pfd kerngegevens, met erin doelstelling, onderzoeksvraag, methoden van onderzoek en een samenvatting.