Succesvolle analist politie bemoeit zich ook met proces van opvolging

Van intel tot operatie. De impact van veiligheidsanalisten bij de aanpak van misdaad. 

Nieuwe publicatie in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap.

Binnen de politieorganisatie werken op verschillende plekken analisten die zich bezighouden met onderzoek en analyse, ter ondersteuning van hun collega’s. Ze haken aan bij opsporingsonderzoeken, bij programma-teams en ook bij beslissers op beleidsniveau. In dit onderzoek van Bureau Bruinsma en het lectoraat Intelligence van de Politieacademie is gekeken wat succesfactoren zijn voor de doorwerking van veiligheidsanalyses op strategisch, tactisch en/of operationeel niveau. Het blijkt dat succesvolle analisten zelf een grote rol spelen bij de doorwerking van hun analyses en soms ook getalenteerd verandermanager zijn.

De onderzoekers hebben eerst een literatuurstudie verricht naar mogelijke succesfactoren voor het gebruik van veiligheidsanalyses in de politiepraktijk. Succesfactoren zijn bijvoorbeeld het toegankelijk maken van het product en aandacht voor de praktijkrelevantie. De ontvanger van het product moet urgentie voelen en zich verantwoordelijk voelen voor gebruik van het product. Verder speelt een goede relatie tussen analist en de ontvanger tijdens het gehele analyseproces een rol, evenals sterke interpersoonlijke vaardigheden van de analist.

Aan de hand van vier praktijkvoorbeelden is gekeken of deze succesfactoren terug zijn te vinden bij politie-analisten met impact in de aanpak van misdaad. Daarbij is vooral gekeken naar: de analist, de ontvanger, de analyse en het proces waarmee de analyse naar de ontvanger komt. In de vier praktijkvoorbeelden zijn de succesfactoren herhaaldelijk terug te vinden. Met name de procesbegeleiding van de analist bij de overdracht blijkt van doorslaggevend belang. Impact-hebbende analisten lijken dan ook vooral assertieve, initiatiefrijke analisten die persoonlijk excelleren op de vlakken van verbindingen leggen, netwerken en adviseren.

Het onderzoek geeft aan hoe de politie op succesfactoren kan sturen om de cruciale wisselwerking tussen operatie en intelligence verder te ontwikkelen. Daarbij wordt wel benadrukt dat analisten niet alleen verantwoordelijk zijn voor impact, ook leidinggevenden van de analisten en de opdrachtgevers van de analyses dienen hierin een rol te hebben. Gezamenlijk geven zij, met de keuzes in hun werk, pas de echte praktijkbetekenis aan de analyses.


NADERE INFORMATIE
Van de zijde van de onderzoekers:
- Monique Bruinsma, Bureau Bruinsma: 06 – 46436069

Van de zijde van Politie en Wetenschap:
- Annemieke Venderbosch, directeur Programma Politie & Wetenschap: 06 – 13216168

Van intel tot operatie. De impact van veiligheidsanalisten bij de aanpak van misdaad (PK73) Door: M. den Hengst, M. Bruinsma, Y. Schoenmakers en W. Niepce, Politie en Wetenschap, Apeldoorn & Bureau Bruinsma, Tilburg; Reed business, Amsterdam 2015.

Het rapport is gratis te downloaden als PDF of als E-book van de website www.politieenwetenschap.nl

 

 

Terug