• Politieenwetenschap


Nieuws

CALL 2018

Graag brengen wij de Call 2018 onder uw aandacht. Hierin wordt u uitgenodigd voor het indienen van een onderzoeksidee (pitch). De inschrijving sluit op 22 juni aanstaande om 16 uur.

De Call 2018 legt de nadruk op enkele actuele vraagstukken binnen de thema’s van de Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie (SOANP). Doel is om hiermee meer samenhang te brengen in onderzoek en aan te sluiten bij de actuele behoefte aan onderzoek.

Wij attenderen u nog even op het volgende:
U wordt uitgenodigd om een onderzoeksidee op hoofdlijnen in te dienen (maximaal 2 pagina's). Uit de ingediende onderzoeksideeën  wordt een beperkt aantal geselecteerd voor de tweede ronde. In de tweede ronde worden de indieners uitgenodigd om een onderzoeksvoorstel uit te werken. Meer informatie hierover vindt u in de Call zelf.

Het e-mailadres voor het toezenden van de onderzoeksideeën is: monique.van.nieuwenburg@politie.nl

Wij wensen u veel succes bij het opstellen van een onderzoeksidee!

----------

Thematische indeling onderzoeken
In de nieuwe hoofdrubriek Thema's staan alle P&W-onderzoeken gerubriceerd per thema. Dit geeft snel zicht op hoeveel en welke onderzoeken er binnen thema’s en subthema’s zijn uitgevoerd. Een aantal onderzoeken is te vinden onder meerdere thema’s.

De hoofdthema’s zijn gelijk aan die van de Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie. Via het aanklikken van een onderzoekstitel binnen een van de (sub)thema’s komt u rechtstreeks op de pagina met het gezochte onderzoek. Nieuw hierbij is een te downloaden A4-tje Kerngegevens, met erin doelstelling, onderzoeksvraag, methoden van onderzoek en een samenvatting.

----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste publicaties

Profielen van Nederlandse outlawbikers en Nederlandse outlawbikerclubs