• Politieenwetenschap


Nieuws

Save the date: Discusiebijeenkomst Gebeidsgerichte Opsporing

Naar aanleiding van het onderzoek 'Weten, doen en leren. Een proeftuinonderzoek naar gebiedsgerichte opsporing'.

Donderdag 30 september 2021 (13.00 - 16.00) 
Locatie: Ringbaan-West 232, Tilburg

Voor meer informatie: 
Save the date

---


Call 2021:

Graag brengen wij de Call 2021 onder uw aandacht. Hierin wordt u uitgenodigd voor het indienen van een onderzoeksidee (pitch). De inschrijving sluit op 27 september 2021 om 16.00 uur. 

De Call 2021 legt de nadruk op enkele vraagstukken binnen de thema’s van de Strategische Onderzoekagenda voor de Politie 2019-2022. Doel is om hiermee meer samenhang te brengen in onderzoek en aan te sluiten bij de actuele behoefte aan onderzoek.

Wij attenderen u nog even op het volgende:

U wordt uitgenodigd om een onderzoeksidee op hoofdlijnen in te dienen. Het onderzoeksidee is een beknopte beschrijving van het beoogde onderzoek van maximaal twee pagina’s in lettertype calibri 11 en mag naast de twee pagina’s alleen CV’s en eventueel een literatuurlijst als bijlage bevatten (beide niet vereist). Uiterlijk 4 oktober 2021 ontvangt u een ontvangstbevestiging met daarin het bericht of uw onderzoeksidee ontvankelijk is verklaard en in de beoordelingsprocedure wordt meegenomen. Bij de Call is een Protocol gevoegd waarin de selectieprocedures worden toegelicht.

Het e-mailadres voor het toezenden van de onderzoeksideeën is: Monique.vanNieuwenburg-Willemsen@politieacademie.nl

Wij wensen u veel succes bij het opstellen van een onderzoeksidee.

Download Call 2021.pdf

 ---

 Binnenkort te publiceren:

  • Weten, doen en leren: Een proeftuinonderzoek naar gebiedsgerichte opsporing 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste publicaties

Criminaliteit en huiselijk geweld: twee kanten van dezelfde medaille