• Politieenwetenschap


Nieuws

Thematische indeling onderzoeken

In de hoofdrubriek Thema's staan alle P&W-onderzoeken gerubriceerd per thema. Dit geeft snel zicht op hoeveel en welke onderzoeken er binnen thema’s en subthema’s zijn uitgevoerd. Een aantal onderzoeken is te vinden onder meerdere thema’s.

De hoofdthema's zijn gelijk aan de thema's van de Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie 2015-2019 in het kader waarvan het onderzoek is uitgevoerd. Via het aanklikken van een onderzoekstitel binnen een van de (sub)thema’s komt u rechtstreeks op de pagina met het gezochte onderzoek. Nieuw hierbij is een te downloaden A4-tje Kerngegevens, met erin doelstelling, onderzoeksvraag, methoden van onderzoek en een samenvatting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste publicaties

Virtual reality als onderzoeksmethode om inbrekers te doorgronden