• Politieenwetenschap


Nieuws

Call 2019 

De Call 2019 is gesloten. Mocht u een onderzoeksidee hebben ingediend ontvangt u uiterlijk 13 december bericht of uw onderzoeksidee een positief advies krijgt voor de tweede ronden

 

 

Thematische indeling onderzoeken

In de hoofdrubriek Thema's staan alle P&W-onderzoeken gerubriceerd per thema. Dit geeft snel zicht op hoeveel en welke onderzoeken er binnen thema’s en subthema’s zijn uitgevoerd. Een aantal onderzoeken is te vinden onder meerdere thema’s.

De hoofdthema's zijn gelijk aan de thema's van de Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie 2015-2019 in het kader waarvan het onderzoek is uitgevoerd. Via het aanklikken van een onderzoekstitel binnen een van de (sub)thema’s komt u rechtstreeks op de pagina met het gezochte onderzoek. Nieuw hierbij is een te downloaden A4-tje Kerngegevens, met erin doelstelling, onderzoeksvraag, methoden van onderzoek en een samenvatting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste publicaties