• Politieenwetenschap


Nieuws

Binnenkort te publiceren:

  • Wanneer blaffende honden bijten. Een vergelijking tussen fataal en niet-fataal huiselijk geweld
  • In- en doorstroom van nieuwkomers in beeld. Opgetekende lessen uit acht casussen rond de opvang van asielzoekers in Nederland
  • Interveniëren in criminele families
  • De lading van vuurwapens. Een onderzoek naar de impact van illegale vuurwapens in Nederland
  • Kijk naar het systeem. Begrijpen en beïnvloeden van opsporingspraktijken
  • Verbeelding in de verhoorkamer. De invloed van het gebruik van beeldmateriaal in het verhoor op verhoortechnieken en proceshouding

 

Call 2020

De Call 2020 komt uit in de tweede helft van juni 2020. Wilt u de Call per mail ontvangen, kunt u dit doorgeven aan Monique van Nieuwenburg, Bureau Politie en Wetenschap (monique.van.nieuwenburg@politieacademie.nl).

 

Thematische indeling onderzoeken

In de hoofdrubriek Thema's staan alle P&W-onderzoeken gerubriceerd per thema. Dit geeft snel zicht op hoeveel en welke onderzoeken er binnen thema’s en subthema’s zijn uitgevoerd. Een aantal onderzoeken is te vinden onder meerdere thema’s.

De hoofdthema's zijn gelijk aan de thema's van de Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie 2015-2019 in het kader waarvan het onderzoek is uitgevoerd. Via het aanklikken van een onderzoekstitel binnen een van de (sub)thema’s komt u rechtstreeks op de pagina met het gezochte onderzoek. Nieuw hierbij is een te downloaden A4-tje Kerngegevens, met erin doelstelling, onderzoeksvraag, methoden van onderzoek en een samenvatting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste publicaties

De aanpak van cybercrime door regionale eenheden van de politie

Virtual reality als onderzoeksmethode om inbrekers te doorgronden