• Politieenwetenschap


Nieuws

Call 2020
Graag brengen wij de Call 2020 onder uw aandacht. Hierin wordt u uitgenodigd voor het indienen van een onderzoeksidee (pitch). De inschrijving sluit op 28 september 2020 om 16.00 uur.

De Call 2020 legt de nadruk op enkele vraagstukken binnen de thema’s van de Strategische Onderzoekagenda voor de Politie 2019-2022. Doel is om hiermee meer samenhang te brengen in onderzoek en aan te sluiten bij de actuele behoefte aan onderzoek.

Wij attenderen u nog even op het volgende:
U wordt uitgenodigd om een onderzoeksidee op hoofdlijnen in te dienen. Het onderzoeksidee is een beknopte beschrijving van het beoogde onderzoek van maximaal twee pagina’s in lettertype calibri 11 en mag naast de twee pagina’s alleen CV’s en eventueel een literatuurlijst als bijlage bevatten (beide niet vereist). Uiterlijk 5 oktober 2020 ontvangt u een ontvangstbevestiging met daarin het bericht of uw onderzoeksidee ontvankelijk is verklaard en in de beoordelingsprocedure wordt meegenomen. Bij de Call is een Protocol gevoegd waarin de selectieprocedures worden toegelicht.

Het e-mailadres voor het toezenden van de onderzoeksideeën is: Monique.vanNieuwenburg-Willemsen@politieacademie.nl 

Wij wensen u veel succes bij het opstellen van een onderzoeksidee.

Download Call 2020.pdf

 

Binnenkort te publiceren:

  • Onderwereld boven water? Georganiseerde criminaliteit in de Noordelijke zeehavens - Publicatie oktober 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste publicaties

De gezinscontext van terrorismeverdachten in Nederland

Slachtoffer van onlinecriminaliteit, wat nu?