• Politieenwetenschap


Nieuws

Publicaties:

Vanaf augustus 2022 stopt Politie en Wetenschap met het uitgeven van hardcopy boekjes.
De rapporten worden uitgegeven als Epub en PDF en zijn gratis te downloaden van deze website.

Publicatie-alert
Het is mogelijk om u in te schrijven voor een publicatie-alert door uw emailadres door te geven aan monique.van.nieuwenburg@politieacademie.nl. U ontvangt dan op de dag van publicatie een bericht dat er een nieuwe publicatie voor u klaarstaat.

-------- 

Call 2022

Graag brengen wij de Call 2022 onder uw aandacht. Hierin wordt u uitgenodigd voor het indienen van een onderzoeksidee (pitch). De inschrijving sluit op 26 september 2022 om 16.00 uur.

De Call 2022 legt de nadruk op enkele vraagstukken binnen de thema’s van de Strategische Onderzoekagenda voor de Politie 2019-2022. Doel is om hiermee meer samenhang te brengen in onderzoek en aan te sluiten bij de actuele behoefte aan onderzoek.

Wij attenderen u nog even op het volgende:
U wordt uitgenodigd om een onderzoeksidee op hoofdlijnen in te dienen. Het onderzoeksidee is een beknopte beschrijving van het beoogde onderzoek van maximaal twee pagina’s in lettertype calibri 11 en mag naast de twee pagina’s alleen CV’s en eventueel een literatuurlijst als bijlage bevatten (beide niet vereist). Uiterlijk 3 oktober 2022 ontvangt u een ontvangstbevestiging met daarin het bericht of uw onderzoeksidee ontvankelijk is verklaard en in de beoordelingsprocedure wordt meegenomen. Bij de Call is een Protocol gevoegd waarin de selectieprocedures worden toegelicht.

Het e-mailadres voor het toezenden van de onderzoeksideeën is:
Monique.vanNieuwenburg-Willemsen@politieacademie.nl

Wij wensen u veel succes bij het opstellen van een onderzoeksidee. 

Download Call 2022 

 

 

 

 

Laatste publicaties

Het fenomeen vechtafspraken: vier jaar later

Ooggetuigenidentificaties: Het verband tussen subjectieve zekerheid en accuraatheid