• Politieenwetenschap


Nieuws

CONGRES: Kennisgedreven beleid voor effectieve Criminaliteitsbeheersing

Hoe de inzet van kennis, onderzoek en data leidt tot meer effectieve criminaliteitsbeheersing

26 september 2018 - Sociëteit de Witte, Den Haag

Aanmelding (entreeprijs € 195,-) kan via de website van ScienceWorks
www.scienceworks.nl/kennisgedreven-criminaliteitsbeheersing

Congres_wetenschap_criminaliteit


Call 2018
De inschrijving van de Call 2018 is op 22 juni 2018 gesloten. Er zijn 95 onderzoeksideeën ingediend.

In de ontvangstbevestiging staat of het onderzoeksidee ontvankelijk is verklaard en in de beoordelingsprocedure wordt meegenomen.

Uiterlijk vrijdag 28 september 2018 ontvangt u bericht of uw onderzoeksidee is geselecteerd voor de tweede ronde. Indien dit het geval is, dan kunt u uiterlijk vrijdag 2 november 2018 het uitgewerkte onderzoeksvoorstel indienen. Uiterlijk vrijdag 14 december 2018 zal bekend worden gemaakt welke onderzoeksvoorstellen zijn verkozen en deel uitmaken van het onderzoeksprogramma 2019.

 

Thematische indeling onderzoeken
In de nieuwe hoofdrubriek Thema's staan alle P&W-onderzoeken gerubriceerd per thema. Dit geeft snel zicht op hoeveel en welke onderzoeken er binnen thema’s en subthema’s zijn uitgevoerd. Een aantal onderzoeken is te vinden onder meerdere thema’s.

De hoofdthema’s zijn gelijk aan die van de Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie. Via het aanklikken van een onderzoekstitel binnen een van de (sub)thema’s komt u rechtstreeks op de pagina met het gezochte onderzoek. Nieuw hierbij is een te downloaden A4-tje Kerngegevens, met erin doelstelling, onderzoeksvraag, methoden van onderzoek en een samenvatting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste publicaties