Onderzoek naar de gevolgen van herhaaldelijke blootstelling aan gezichten van verdachten in politieapps voor agenten op patrouille

Activiteitenrapport (2023). A. Sagana Onderzoeksverslag

Beschrijving
Door de Universiteit van Maastricht is een onderzoek gestart met als doel te kijken in hoeverre er een risico is op aselect etnisch profileren van groepen burgers door politiemensen als gevolg van herhaalde blootstelling aan gezichten in politiesystemen. Daarnaast was het de bedoeling om praktische oplossingen aan te reiken om stereotypering als gevolg van herhaalde blootstelling te verminderen of zelfs te voorkomen. Het onderzoek zou uit twee studies bestaan, maar de tweede studie kon niet worden uitgevoerd. De eerste studie is wel afgemaakt en er is voor gekozen om de resultaten hiervan als een kort (verantwoordings-)verslag op onze website te plaatsen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat herhaalde blootstelling aan verdachte gezichten, zoals gepresenteerd in deze studie, niet leidt tot willekeurige verdenkingen. Echter, mensen uit andere etnische groepen hebben wel een groter risico om verkeerd geïdentificeerd te worden of ten onrechte als verdachte te worden aangezien.

Bestanden downloaden

onderzoeksverslag-gevolgen-van-herhaaldelijke-blootstelling-aan-gezichten.pdf
Terug