Kunstmatige intelligentie bij de politie

Een internationale literatuurstudie (2023). D. de Kool, B. Vermeeren, B. Steijn P&W verkenningen 90

Samenvatting
Dit verkennende onderzoek is een internationale literatuurstudie uitgevoerd op het gebied van AI (kunstmatige intelligentie) bij de politie.

Het doel was om op basis van internationale literatuur (empirische) inzichten te vergaren in de ervaringen die politieorganisaties in het buitenland opdoen met kunstmatige intelligentie en daar relevante inzichten en concrete aandachtspunten uit af te leiden voor de Nederlandse context. In het bijzonder is daarbij aandacht besteed aan kansen, risico’s en kritische succesfactoren voor de samenleving, de politieorganisatie en individuele burgers en politieprofessionals. De bevindingen van het onderzoek zijn onderverdeeld in drie dominante thema’s: Predictive Policing, Smart Policing/Smart Surveillance, Automated Policing en overig. Per toepassing is gekeken of ervaringen uit het buitenland ook van toepassing zouden kunnen zijn voor de Nederlandse context.

 

Bestanden downloaden

Terug