Op zoek naar de parels bij de lokale aanpak van cybercriminaliteit en gedigitaliseerde criminaliteit

een verkennend onderzoek (2022). J. Schiks, S. van 't Hoff, R. Leukfeldt P&W verkenningen 89

Introductie

Online criminaliteit is onderdeel geworden van het dagelijkse werkaanbod van politiemedewerkers. Binnen de regionale politie-eenheden zijn allerlei initiatieven ontstaan op het gebied van de aanpak van online criminaliteit. Op dit moment ontbreekt echter zicht op al deze regionale en lokale initiatieven.

In het onderzoek ‘Parels bij de lokale aanpak van cybercriminaliteit en gedigitaliseerde criminaliteit’ staan deze initiatieven daarom centraal.

Het rapport biedt een overzicht van veelbelovende regionale en lokale initiatieven op het gebied van online criminaliteit, zodat eenheden van elkaar kunnen leren, zodat initiatieven eventueel op grotere schaal kunnen worden ingezet, maar ook om inzicht te krijgen in eventuele knelpunten. De 19 geïdentificeerde parels worden in het rapport uitgebreid beschreven, ingedeeld aan de hand van verschillende fasen van het politiewerk: preventie, opsporing, kennis en kunde of meerdere fasen van het politiewerk.

Wil je snel oriënteren welke parels er zijn? Navigeer dan door de infographic en klik op de parels.

Interactieve Infographic

 

 

 

Bestanden downloaden

cyberparels-infographic-vk89.pdf
cyberparels-rapport-vk89.pdf
Terug