Recreatief lachgasgebruik

Aantoonbaarheid in bloed, speeksel en uitgeademde lucht en effecten op de rijvaardigheid (2024). Dinesh Durán Jiménez, Dr. Frederick Vinckenbosch, Prof. Dr. Jan Ramaekers - Onderzoeksverslag

Samenvatting

Recreatief lachgasgebruik is tot minstens 60 minuten na inhalatie meetbaar in ademlucht en bloed en het is technisch haalbaar om hiervoor een meetinstrument te ontwikkelen.

Dit blijkt uit een onderzoek van onderzoekers van TNO, Universiteit Maastricht, en het LUMC, naar de detecteerbaarheid van recreatief lachgasgebruik bij bestuurders en de impact op rijvaardigheid. De studie bevestigt verder dat de roes direct na recreatief lachgasgebruik de rijvaardigheid zo beïnvloedt dat het niet verantwoord is aan het verkeer deel te nemen. De gedragseffecten van lachgas blijven ook na de initiële intense roes nog geruime tijd meetbaar.

De onderzoeken werden uitgevoerd in opdracht van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap en de politie. Willem Woelders, portefeuillehouder drugs bij de politie, is blij met de onderzoeksresultaten: “Dit onderzoek toont aan dat je lachgas in ademlucht en bloed kunt aantonen en dat gebruik van lachgas in het verkeer de rijvaardigheid aantast. Iets wat wij in onze dagelijkse politiepraktijk al zagen (veel ongelukken in het verkeer). Ook biedt dit onderzoek een beginpunt om in de toekomst een meetinstrument te laten ontwikkelen waardoor we lachgasgebruik in het verkeer nog beter kunnen handhaven.”

https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wfs2.1508

 

 

Bestanden downloaden

paper-lachgas.pdf
Terug