Voer voor kwartiermakers

Wetenschappelijke kennis voor de inrichting van de Nationale Politie (2012). F. Vlek en P. Van Reenen (redactie) (Politie en Wetenschap). Overzichtsstudie

Samenvatting

P&W Overzichtstudies bevat bijzondere publicaties over politiewetenschappelijke kennis en inzichten die in de achterliggende jaren zijn opgebouwd. Hiermee wordt een stimulans gegeven aan kennisbundeling en verdieping. 
De inrichting van de Nationale Politie (NP) is een grote omvormingsoperatie die om meer tijd, middelen en vooral richting vraagt dan nu worden geboden. Er is behoefte aan een heldere visie als richtsnoer en ijkpunt bij de vele keuzes die gemaakt moeten worden, die consequent uitgedragen en breed gedragen wordt. Vertrouwen zou daarbij een van de sleutelbegrippen moeten zijn: vertrouwen van en in burgers en ook in eigen professionals die aan de basis, in dagelijkse interactie met de burger, het politiewerk gestalte geven. Daarnaast moet de balans bewaakt worden tussen (aandacht voor) het grootschalige, landelijke en uniforme aan de ene kant en het kleinschalige, flexibele en lokale aan de andere kant Die balans dreigt fundamenteel verstoord te worden doordat het (regionale en lokale) bestuur op grotere afstand is gezet. De schaal die gekozen is voor de 'robuuste basiseenheden' verdient daarom heroverweging, aldus de auteurs.

Bestanden downloaden

OS4.Kerngegevens.pdf
Terug