Criminaliteit in de virtuele ruimte

(2002). P. van Amersfoort, M. Rietveld en L. Smit (DSP-Groep, Amsterdam / TNO/FEL) Politiekunde 1

Samenvatting
Het betreft een toekomstgerichte oriëntatie op nieuwe vormen van 'cybercrime': criminaliteit in de virtuele wereld, met name geconcentreerd rondom het internet, en de mogelijke consequenties daarvan voor de politiële handhavingstaak. 
De kern van het rapport is een ordeningschema dat de politie helpt bij het benoemen en analyseren van al dan niet nieuwe vormen van criminaliteit in de virtuele ruimte, met name voor zover gerelateerd aan het internet. Als zodanig biedt het de politie een bruikbaar handvat voor zowel de aanpak van 'cybercrime' als de organisatorische inrichting van dit nieuwe, specialistische taakveld. 
Het rapport is dan ook met name van belang voor al diegenen bij de politie, die zich bezighouden met het vraagstuk van criminaliteit en ICT.

Bestanden downloaden

PK1.Kerngegevens.pdf
Terug