Aansprakelijkheidsmanagement Politie

Beschrijving, analyse en handreiking (2006). E.R. Muller, J.E.M. Polak en C.J.J.M. Stolker (COT, Den Haag & Universiteit Leiden). Politiekunde 12

Samenvatting

In deze studie wordt belicht welke risico’s politie-organisaties lopen om aansprakelijk te worden gesteld. Daarbij gaan de auteurs zowel in op de formeel-juridische kant van de civielrechtelijke aansprakelijkheid als de dagelijkse praktijk in verschillende politieregio’s. Op grond van concrete casus wordt een feitelijke schets gegeven van de verschillende vormen van aansprakelijkheid. Niet alleen komt de huidige praktijk van aansprakelijkstelling aan de orde. Er worden ook onderbouwde uitspraken gedaan over de aansprakelijkheid in de toekomst. De studie eindigt met suggesties hoe het aansprakelijkheidsmanagement binnen de politie vorm kan krijgen. Daartoe zijn specifieke aandachtspunten voor de leidinggevenden binnen de politiekorpsen ontwikkeld.

Bestanden downloaden

PK12.Kerngegevens.pdf
Terug