Cold cases, een hot issue

Toepassing en opbrengsten van hernieuwd onderzoek naar onopgeloste kapitale delicten (2006). I. van Leiden en H. Ferwerda (Advies- en onderzoeksgroep Beke, Arnhem). Politiekunde 13

Abstract

Bij cold cases gaat het om ernstige misdrijven die in het verleden ondanks inspanningen van politie en justitie niet zijn opgelost. Deze misdrijven hebben de samenleving ernstig geschokt en sommige daarvan zijn tot geruchtmakende zaken verworden. Aanleiding ze opnieuw om te pakken kan gelegen zijn in nieuwe inzichten of methoden, zoals DNA-onderzoek, of grote maatschappelijke druk. In dit onderzoek wordt de stand van zaken op het gebied van cold case-onderzoek in Nederland belicht. Daarbij komt aan bod in hoeverre cold cases onder de aandacht van de Nederlandse politie staan, op welke wijze de politie uitvoering aan hernieuwd onderzoek naar onopgeloste misdrijven geeft en wat deze onderzoeken opleveren. 
Met een verdieping van tien cold case-onderzoeken die bij verschillende regiokorpsen hebben gedraaid, is een aantal werkbare elementen van cold case-onderzoek opgetekend. De bevindingen uit het onderzoek zijn ook - in het licht van de actuele aandacht voor professionalisering van de opsporing - breed toepasbaar op het gebied van rechercheren naar ernstige misdrijven. 
Het rapport besluit met een tweetal praktische modellen: een kader om cold case-onderzoeken op professionele en gestructureerde wijze voor te bereiden en in te richten en een aantal handvatten om lopend of afgerond onderzoek naar ernstige misdrijven te evalueren in de vorm van een review.

Bestanden downloaden

PK13.pdf
PK13.Kerngegevens.pdf
Terug