Onderzoek naar de mogelijke meerwaarde van AWARE voor de politie

Ervaringen met een nieuwe aanpak van belagers door ex-partners (2008). M. Bruinsma, J. van Haaf en R. Römkes (IVA Beleidsonderzoek en Advies i.s.m. INTERVICT/Universiteit van Tilburg). Politiekunde 21

Samenvatting

AWARE staat voor een elektronisch alarmsysteem voor vrouwen die chronisch hinderlijk en soms (levens)bedreigend worden belaagd, veelal door ex-partners. Slachtoffers van belaging kunnen het apparaatje bij zich dragen en met één druk op de knop een alarm laten afgaan in de meldkamer van de politie. Dit zou het mogelijk moeten maken voor de politie om sneller ter plaatse te zijn. Toepassing wordt door de voorstanders nadrukkelijk gepropageerd als essentieel element van een integrale aanpak waarbij hulpverleners , politie e.a. nauw samenwerken. Onderzocht is hoe het apparaatje in de praktijk functioneert en of het gebruik beantwoordt aan de doelstellingen en verwachtingen. Hiertoe is een vergelijking gemaakt tussen Rotterdam en Den Haag. In Rotterdam wordt de nieuwste GPS-versie van AWARE gebruikt. In Den Haag wordt gewerkt met een protocol huiselijk geweld dat bepaalt dat elke melding van een (gekend) slachtoffer van belaging wordt behandeld als een ‘prio 1 melding’. De uitkomsten laten zien dat de belangrijkste doelstelling: snel en consequent reageren op een noodmelding, met beide methoden wordt gerealiseerd. Vanuit politieperspectief zijn er wat dat betreft goede alternatieven voor AWARE. De meerwaarde van AWARE is deels gelegen in de symbolische betekenis die het heeft voor slachtoffers en het feit dat het gebruik ervan de samenwerking tussen alle betrokken instanties stuurt en structureert. 

Bestanden downloaden

PK21.Kerngegevens.pdf
Terug